Aktywa funduszy inwestycyjnych (lipiec 2017)
10.08.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W lipcu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych utrzymały się na podobnym poziomie jak miesiąc wcześniej i wyniosły 272,2 mld zł (-0,01%)

Pozytywnie na ich wartość wpłynęły napływy i wyniki funduszy detalicznych. Ostatecznie zaważył jednak spadek wartości środków w funduszach aktywów niepublicznych.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Dzięki dobrej koniunkturze na światowych rynkach, w tym i na warszawskiej giełdzie, zwłaszcza w przypadku największych spółek (WIG20 wzrósł w lipcu o +3,2%), o +0,7 mld zł wzrosły aktywa funduszy akcji. Co ważne przyczynił się do tego nie tylko wynik zarządzania, ale i dodatni bilans sprzedaży. Obecnie zgromadzone jest w nich prawie 33,2 mld zł.


Największy wzrost wartości aktywów, bo o ponad +1 mld zł, odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne. Ponownie stało się tak głównie za sprawą dodatnich napływów netto, utrzymujących się już od 7 miesięcy na wysokim poziomie. Wzrosła również wartość środków w funduszach dłużnych. Aktywa w tej grupie wzrosły o prawie +0,3 mld zł (+0,6% m/m).
 
Lipiec, podobnie jak poprzednie miesiące, upłynął pod znakiem wzrostu środków zgromadzonych w funduszach mieszanych. Tym razem o niespełna +0,7 mld zł. To najwyższy wzrost od lutego tego roku. Niemal po równo przyczynił się do tego dodatni wynik zarządzania i bilans sprzedaży. 
 
Rosły również aktywa w najmniejszych grupach funduszy na rynku – nieruchomości, rynku surowców i sekurytyzacyjne. Najwięcej środków zgromadzonych jest w tych ostatnich (6,3 mld zł). To najwięcej w historii grupy.
 
Na minimalnym spadku wartości aktywów całego rynku zaważyły dwie grupy. Po pierwsze fundusze absolutnej stopy zwrotu. Na koniec lipca było w nich zgromadzone o niecałe -0,3 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej, co było związane głównie z umorzeniami certyfikatów inwestycyjnych kilku funduszy zamkniętych.
 
Największa zmiana pod względem wartościowym zaszła jednak w funduszach aktywów niepublicznych. Na koniec lipca ich aktywa spadły o prawie -2,6 mld zł. Był to jednak efekt zmniejszenia wartości środków tylko w jednym funduszu. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę