NN Obligacji - kropla drąży skałę
12.04.2017 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 12 kwietnia 2017 r.

Fundusz: NN Obligacji (NN FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu NN Obligacji (NN FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Historia NN Obligacji przywodzi na myśl stwierdzenie, że kropla drąży skałę. Fundusz już od wielu lat charakteryzuje się znacznym przywiązaniem do benchmarku, co potwierdzają także wyniki zbliżone do wzorcowego indeksu (Merrill Lynch G0PL). Nie oznacza to jednak, że zarządzający (Jarosław Karpiński) nie podejmuje zakładów względem modelowego składu portfela. Wprost przeciwnie – takie zabiegi są liczne, przy czym ich skalę w rozbiciu na pojedyncze pozycje, jak i sumarycznie należy określić jako ograniczoną. Na przestrzeni minionych lat takie podejście dawało długoterminowo solidne wyniki na tle średniej w grupie, choć nie zapewniało też miejsca wśród liderów tabeli stóp zwrotu. Odstępstwem okazał się w tym kontekście miniony 2016 rok, w którym to produkt z rezultatem +1,6% wyprzedził prawie wszystkich konkurentów. W dużej mierze była to właśnie zasługa udanej selekcji papierów skarbowych spoza benchmarku, mimo niewielkiej na nie łącznej ekspozycji. Zanim jednak o tym, warto dodać, że wypracowana nadwyżka (+1,9 pkt proc. względem średniej) pozwoliła na poprawę efektywności funduszu mierzoną wskaźnikiem information ratio do 4a (w 5-stopniowej skali) z wcześniejszego, przeciętnego poziomu. Ogółem jednak w minionych 3 latach relacja zysku i ryzyka funduszu była na tyle dobra, że to jemu przypadła nagroda Alfa 2016 w segmencie rozwiązań papierów skarbowych. Co ważne, styl zarządzania NN Obligacji sprawdził się w bardzo trudnych dla rynku długu ubiegłych 12 miesiącach, co przełamuje tezę, że jest to produkt głównie na dobre dla papierów skarbowych czasy (z racji przeciętnie wyższego od rywali ryzyka stopy procentowej). Konsekwentnie realizowaną politykę „małych kroków” cechuje zatem spora skuteczność i stąd przytoczona maksyma w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu.
 
Zagraniczne inwestycje, które istotnie przełożyły się na wyróżniający rezultat funduszu w minionym roku, to przede wszystkim rosyjskie i południowoafrykańskie obligacje skarbowe w lokalnych walutach. Wymienione kierunki geograficzne stanowią rzadko spotykany obraz w sprawozdaniach finansowych innych rozwiązań. Wybór papierów emitowanych przez wspomniane państwa wiąże się bowiem ze znaczącym ryzykiem – zarówno jeśli chodzi o ceny papierów, jak i wahania kursu walutowego. Przykładowo w ciągu zaledwie kilku miesięcy, wyceny obligacji Republiki Południowej Afryki potrafiły w 2016 r. zmienić się o ok. 10%, podobnie jak sam kurs randa. Dlatego pomimo że łączny udział tych i rosyjskich papierów w portfelu NN Obligacji nie przekraczał kilku procent, miały one istotny wpływ na ostateczne rezultaty. Należy podkreślić, że tak ryzykowne pozycje na liście aktywów funduszu pojawiają się tylko w razie silnego przekonania zarządzającego do ich potencjału wzrostu i są to raczej krótkoterminowe zakłady. Ich spektrum obejmuje szeroki horyzont rynków wschodzących (tj. menedżer sięga również choćby po obligacje tureckie, serbskie, czy chorwackie).  Naturalnie nie zawsze przekłada się to korzystnie na stopy zwrotu, ale bilans generalnie jest dodatni. Oczywiście nie można zapomnieć o polskich papierach skarbowych, które stanowią gros lokat funduszu. Taktyczne ruchy w tym obszarze chociażby w styczniu 2016 r. pomimo obniżki ratingu Polski sprzyjały osiągnięciu wyników lepszych od rywali. Urozmaiceniem portfela w miejsce 1-3 letnich obligacji Skarbu Państwa są często obligacje korporacyjne o konkurencyjnej rentowności (np. tureckich firm), niemniej ich rola jest wyraźnie drugoplanowa.
 
Do tej pory ocenialiśmy NN Obligacji na mocne 3 gwiazdki. Wyniki z ostatnich kilkunastu miesięcy przemawiają za podwyżką tej noty, ale podstawowym pytaniem jest to, na ile mogą być one odzwierciedleniem trwałej przewagi konkurencyjnej. Naszym zdaniem dobre stopy zwrotu w długim terminie, rozszerzony w relacji do poprzednich lat zakres podejmowanych zakładów z uwzględnieniem obszarów geograficznych pomijanych przez rywali, zacieśniona współpraca ze spółką matką przy i tak już wysoko przez nas ocenianym procesie inwestycyjnym oraz wzmocniony od 2015 r. zespół inwestycyjny stanowią istotne przesłanki za istnieniem tej przewagi. Dlatego zdecydowaliśmy się podnieść Rating rozwiązania do 4 gwiazdek.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweJarosław Karpińskiratingi i analizy funduszyrynki wschodzące

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę