Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jacek Babiński

Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami w Pekao TFI

Jacek_Babinski_Peako
Portfel ofensywnystart 30.07.2019 97 006,34 PLN
stan na 27.05.2020
- 2,99 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 30.07.2019 99 748,59 PLN
stan na 27.05.2020
- 0,25 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 01.08.2019
Po znakomitej pierwszej połowie roku na rynkach finansowych w naszej ocenie obecna sytuacja nie sprzyja podejmowaniu nadmiernego ryzyka, dlatego inicjujemy nasz portfel w dosyć ostrożnym ustawieniu. 

W portfelu ofensywnym 50% aktywów alokujemy do naszego flagowego rozwiązania „na każdą pogodę” Pekao Kompas. Rdzeń portfela uzupełniamy o płynne rozwiązania oparte o rynki zagraniczne Pekao Megatrendy oraz Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny (każdy po 15% portfela). Pozostałe 20% lokujemy w Pekao Konserwatywny Plus w oczekiwaniu na lepszy moment rynkowy dla wzięcia większego ryzyka na rynku akcyjnym.

Portfel defensywny opieramy na naszych sprawdzonych rozwiązaniach Pekao Konserwatywny Plus (70% portfela) oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (20% portfela). Ze względu na bardzo duży spadek rentowności, jaki dokonał się w ostatnich miesiącach, taktycznie zdecydowanie większą wagę przypisujemy do Pekao Konserwatywny Plus. W przypadku gdyby obserwowana w ostatnim tygodniu lipca korekta krajowych cen obligacji pogłębiła się, będziemy zwiększać ekspozycję na dług skarbowy poprzez rotację aktywów z Pekao Konserwatywny Plus do Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, gdyż obligacje skarbowe pozostają w tym roku naszą preferowaną klasa aktywów. Portfel uzupełniamy o niewielką ekspozycję na komponent akcyjny zawartą w Pekao Kompas (10% portfela).

TAGI:

Jacek Babiński Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na marzec 2020

nota biograficzna

Jacek Babiński
Jacek Babiński posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w PTE, jak i TFI, był związany nie tylko z dużymi korporacjami, ale również z niezależnymi firmami asset management. Fundusze zarządzane przez Jacka Babińskiego osiągały bardzo dobre stopy zwrotu i zdobywały podium w rankingach (najlepsze OFE w latach 2011-2016, najlepsze DFE za 2012-2014, kilkunastokrotnie 1. miejsce w miesięcznych zestawieniach OFE od 10.2013). Babiński w okresie od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora inwestycyjnego (CIO) w Skarbiec TFI, szefa zespołu produktów akcyjnych, doradcy zarządu Skarbiec Holding oraz zarządzającego funduszem. Wcześniej przez prawie 10 lat (2007-2016) związany był z Metlife PTE (wcześniej AIG i Amplico), gdzie pełnił kolejno funkcje: zarządzającego ryzykiem inwestycyjnym, analityka akcji, analityka obligacji korporacyjnych oraz zarządzającego portfelami akcji, obligacji korporacyjnych i funduszy nieruchomości. W latach 2006-2007 pracował w KDPW S.A. na stanowisku starszego specjalisty. Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jacek Babiński posiada tytuł CFA oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 313. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz International Business School w Bredzie. Uczestnik stażu i szkoleń inwestycyjnych w Nowym Jorku.
fundusze zarządzane przez uczestnika
Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Polskich
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu USD
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ
Pekao Kompas
Pekao Konserwatywny
Pekao Konserwatywny Plus
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Megatrendy
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji Samorządowych
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro
Pekao PPK 2025
Pekao PPK 2030
Pekao PPK 2035
Pekao PPK 2040
Pekao PPK 2045
Pekao PPK 2050
Pekao PPK 2055
Pekao PPK 2060
Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Stabilnego Inwestowania
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pekao Surowców i Energii
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pekao Zrównoważony
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
↑ na górę