Jacek Babiński

Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami w Pekao TFI

Jacek_Babinski_Peako
Portfel ofensywnystart 30.07.2019 100 057,79 PLN
stan na 18.10.2019
-
Portfel defensywnystart 30.07.2019 100 650,70 PLN
stan na 18.10.2019
-
Komentarz z dnia 01.08.2019
Po znakomitej pierwszej połowie roku na rynkach finansowych w naszej ocenie obecna sytuacja nie sprzyja podejmowaniu nadmiernego ryzyka, dlatego inicjujemy nasz portfel w dosyć ostrożnym ustawieniu. 

W portfelu ofensywnym 50% aktywów alokujemy do naszego flagowego rozwiązania „na każdą pogodę” Pekao Kompas. Rdzeń portfela uzupełniamy o płynne rozwiązania oparte o rynki zagraniczne Pekao Megatrendy oraz Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny (każdy po 15% portfela). Pozostałe 20% lokujemy w Pekao Konserwatywny Plus w oczekiwaniu na lepszy moment rynkowy dla wzięcia większego ryzyka na rynku akcyjnym.

Portfel defensywny opieramy na naszych sprawdzonych rozwiązaniach Pekao Konserwatywny Plus (70% portfela) oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (20% portfela). Ze względu na bardzo duży spadek rentowności, jaki dokonał się w ostatnich miesiącach, taktycznie zdecydowanie większą wagę przypisujemy do Pekao Konserwatywny Plus. W przypadku gdyby obserwowana w ostatnim tygodniu lipca korekta krajowych cen obligacji pogłębiła się, będziemy zwiększać ekspozycję na dług skarbowy poprzez rotację aktywów z Pekao Konserwatywny Plus do Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, gdyż obligacje skarbowe pozostają w tym roku naszą preferowaną klasa aktywów. Portfel uzupełniamy o niewielką ekspozycję na komponent akcyjny zawartą w Pekao Kompas (10% portfela).

TAGI:

Jacek Babiński Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na październik 2019

nota biograficzna

Jacek Babiński
Jacek Babiński posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w PTE, jak i TFI, był związany nie tylko z dużymi korporacjami, ale również z niezależnymi firmami asset management. Fundusze zarządzane przez Jacka Babińskiego osiągały bardzo dobre stopy zwrotu i zdobywały podium w rankingach (najlepsze OFE w latach 2011-2016, najlepsze DFE za 2012-2014, kilkunastokrotnie 1. miejsce w miesięcznych zestawieniach OFE od 10.2013). Babiński w okresie od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora inwestycyjnego (CIO) w Skarbiec TFI, szefa zespołu produktów akcyjnych, doradcy zarządu Skarbiec Holding oraz zarządzającego funduszem. Wcześniej przez prawie 10 lat (2007-2016) związany był z Metlife PTE (wcześniej AIG i Amplico), gdzie pełnił kolejno funkcje: zarządzającego ryzykiem inwestycyjnym, analityka akcji, analityka obligacji korporacyjnych oraz zarządzającego portfelami akcji, obligacji korporacyjnych i funduszy nieruchomości. W latach 2006-2007 pracował w KDPW S.A. na stanowisku starszego specjalisty. Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jacek Babiński posiada tytuł CFA oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 313. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz International Business School w Bredzie. Uczestnik stażu i szkoleń inwestycyjnych w Nowym Jorku.
↑ na górę