Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Pierwsze wpłaty powitalne trafiają na rachunki uczestników PPK

03.02.2020 | Anna Zalewska
Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, którzy najwcześniej przystąpili do programu i przez trzy miesiące odprowadzali wpłaty, otrzymali 250 zł wpłaty powitalnej z budżetu państwa. Wkrótce otrzymają także dopłaty roczne

Wpłaty powitalne zostały przekazane  na rachunki PPK pierwszych 1180 osób - łącznie 295 tys. zł. W następnych miesiącach trafią one na konta kolejnych pracowników, którzy spełnią ustawowe kryterium. W sumie na wpłaty powitalne zostanie przeznaczone 400 mln zł w tym roku. 

PPK


31 marca zostaną wypłacone także dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Na konta 145 tys. osób trafi łącznie 34,8 mln zł.

PPK


Ustawodawca przewidział wiele zachęt mających na celu skłonienie do uczestnictwa w PPK. Oprócz wpłat pracowników i pracodawców uczestnicy PPK otrzymują także dopłaty od państwa, które finansuje Fundusz Pracy. Przewidziane są dwa rodzaje zasilenia: jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł, przysługująca za każdy rok gromadzenia środków.

Czym są wpłaty powitalne i dopłaty roczne? Ile wynoszą i jak często są przekazywane? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
 

Wpłata powitalna - na dzień dobry

Przystępując po raz pierwszy do programu, pracownik otrzymuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Jest ona taka sama dla wszystkich uczestników programu. By ją otrzymać, trzeba być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące i odprowadzać w tym czasie wpłaty podstawowe na PPK. Wystarczy, że uczestnik zrezygnuje z odprowadzania wpłat na PPK po jednym miesiącu, a nie otrzyma wpłaty powitalnej. Jest ona wypłacana tylko raz, niezależnie od tego, ile rachunków PPK się posiada. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Dopłaty roczne

Uczestnicy PPK otrzymują także dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Otrzymają ją ci uczestnicy, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w ciągu roku wyniosą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który jest dopłata. W 2019 r. kwota wpłat kwalifikująca do dopłaty rocznej wynosiła 472,50 zł, a w 2020 roku – 546 zł (płaca minimalna 2600 * 6 * 3,5%). Dla osób o niższych dochodach, które skorzystały z możliwości płacenia niższych wpłat, próg jest obniżony do 25 proc. powyższej kwoty (czyli w 2019 - 118,13 zł, w 2020 – 136,50 zł).

Przysługuje tylko jedna dopłata roczna, bez względu na liczbę posiadanych PPK. W przypadku posiadania kilku rachunków PPK dopłata będzie wniesiona na rachunek otwarty na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej najpóźniej, a jeśli pracownik zawarł w tym samym czasie kilka umów – dopłata roczna zostanie wniesiona na rachunek z wyższą sumą wpłat.

Weryfikacją tego, czy uczestnik jest uprawniony do dopłaty, zajmuje się PFR na podstawie raportów z ZUS oraz danych zebranych w ewidencji PPK. 

Kiedy wypłacane są dopłaty państwa?

Wpłata powitalna jest wypłacana uczestnikowi PPK bezpośrednio na jego konto w terminie 30 dni od końca kwartału, w którym oszczędza w PPK przez trzy miesiące.
Dopłaty roczne są przekazywane na rachunek pracownika do 31 marca następnego roku, po tym, za który przysługuje dopłata, a ewidencjonowane na jego rachunku do 15 kwietnia.
 
UWAGA: dopłaty państwa mogą zostać cofnięte!
Dopłaty państwa mają stanowić zachętę do uczestniczenia w PPK do 60 roku życia. W przypadku wcześniejszego wycofania środków z PPK (tzw. zwrotu), pracownik będzie zobowiązany do oddania kwoty odpowiadającej sumie wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. 
 

Kiedy dopłata roczna nie przysługuje?

Dopłata roczna nie przysługuje gdy: 
  • pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w PPE (art. 13 ust. 2 ustawy o PPK), 
  • uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (art. 32 ust. 5 ustawy o PPK), 
  • uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).
 

W jaki sposób uczestnik PPK otrzyma informację o przekazaniu na jego rachunek PPK wpłaty powitalnej oraz rocznej dopłaty od Państwa?

Informację na temat przekazanych na rachunek uczestnika PPK wpłat oraz o innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku, uczestnik otrzymywać będzie do końca lutego każdego roku od instytucji finansowej, w której jest prowadzony jego rachunek PPK.

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę