Na rynku pojawił się nowy fundusz złota

27.01.2020 | Artykuł sponsorowany
Generali Złota dołącza do wąskiego grona funduszy tego typu na polskim rynku. Czy taki produkt to dobra alternatywa dla złota fizycznego?

Złoto ma za sobą świetny czas. W 2019 roku notowania wzrosły o prawie 20%, przebijając działającą na wyobraźnię barierę 1500 dolarów za uncję. Sprzyja mu środowisko niskich czy nawet ujemnych stóp procentowych, bo gdy obligacje płacą „mniej niż zero” inwestorzy szukają alternatywy. Gdy rynki wahają się w ślad za kolejnymi doniesieniami z „frontu” wojny handlowej, kapitał szuka bezpiecznej przystani. A gdy na horyzoncie czai się inflacja, złoto jest dla wielu inwestorów pierwszym, co przychodzi na myśl, aby się przed nią obronić.

Ceny tego metalu zaliczyły ostatnio bardzo dobry okres. Duży popyt ze strony banków centralnych i inwestorów pozwala przewidywać, że możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen. Dane z ostatnich lat dowodzą także, że w czasach wyższej inflacji złoto sprawdzało się doskonale jako „bezpieczna przystań dla kapitału”. Dodatkowo ewentualna stymulacja fiskalna, historycznie prowadząca do wyższej inflacji, wpływa pozytywnie na cenę tego kruszca, która w 2020 roku może urosnąć nawet o 10-15% – piszą eksperci Generali Investments TFI w swoich prognozach inwestycyjnych na ten rok.

Wychodząc naprzeciw swoim prognozom, Generali Investments TFI wprowadziło do oferty subfundusz Generali Złota. Razem z dziewięcioma innymi subfunduszami wchodzi w skład parasola Generali SFIO, a więc przenoszenie środków pomiędzy nimi nie pociąga za sobą konieczności zapłacenia podatku od zysków kapitałowych aż do momentu zakończenia inwestycji w funduszu parasolowym.

Jak fundusze inwestują w złoto?

Wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka prosta. Gdy popatrzymy na ofertę polskich TFI znajdziemy takie, które inwestują w instrumenty wprost odzwierciedlające ceny złota – np. kontrakty terminowe, ale i takie, które inwestują w akcje spółek działających na rynku złota  i innych metali szlachetnych – na przykład kanadyjskie kopalnie lub firmy jubilerskie specjalizujące się w sprzedaży złotej biżuterii w Chinach. Zarządzający Generali Złota Marek Straszak łączy te dwa sposoby, wykorzystując instrumenty ETC (czyli notowane na giełdach instrumenty bezpośrednio odzwierciedlające ceny fizycznego złota), a także akcje i ETF-y na sektor spółek działających na rynku kruszcu.

Ryzyko walutowe nie ma znaczenia

To, co wyróżnia Generali Złota od kilku innych funduszy złota, to fakt, że zarządzający zabezpiecza ryzyko walutowe. Dzięki temu, gdy dolar osłabia się w stosunku do złotego, wówczas zabezpieczając ryzyko walutowe, chronimy naszą inwestycję. Nie zyskujemy jednak, gdy dolar umacnia się do złotego. W każdym razie zabezpieczając ryzyko walutowe wiemy, czego się spodziewać – notowania funduszu zależą w przeważającej mierze od cen złota lub spółek działających na tym rynku, a nie od wahań na rynku walutowym.

Złoto fizyczne czy fundusz inwestycyjny?

Są osoby, dla których złoto fizyczne jest czymś więcej niż inwestycją. To coś pewnego; coś, co mogą schować do „plecaka na wszelki wypadek”. Abstrahując od tego, czy plecak z taką zawartością kiedykolwiek się przyda, trzeba pamiętać, że zakup złota fizycznego przez „przeciętnego Nowaka” wiąże się z wysoką marżą sprzedawcy. Jedna uncja złota (tzw. trojańska) to około 31,1 grama i obecnie można kupić ją w sztabce za około 6300-6400 zł (według cen na 24 stycznia 2020 r.). Z kolei złoto na rynku hurtowym wyceniane jest na ok. 1560 dolarów za uncję, a więc niespełna 6000 zł. Im mniejsza gramatura złota, tym wyższa marża. I tak, kupując sztabkę 1 g, zapłacimy nawet o 40% więcej, niż zarządzający funduszem, który kupuje złoto na rynku hurtowym. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nabywając złoto fizyczne na własną rękę z niesprawdzonego źródła istnieje ryzyko, że nie dostaniemy tego, co deklaruje sprzedawca.

Jeśli więc nie chcesz stresować się tym, gdzie schowasz złoto i niekoniecznie musisz je mieć tuż pod ręką, prościej jest zainwestować w fundusz złota. W przypadku Generali Złota minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł.
Fundusz

Źródło: opracowanie własne Generali Investments TFI


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat).

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

 
 

TAGI:

fundusze rynku surowców - metale szlachetnefundusze złotaGenerali Investments TFIMarek Straszakzłoto

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę