Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

NN Średnich i Małych Spółek- Przemyślana strategia

21.09.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 21 września 2017 r.

Fundusz: NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Wypracowana na przestrzeni ostatnich lat formuła produktu jest docelowa i usystematyzowana. Nic w tym obszarze nie uległo zmianie i NN Średnich i Małych Spółek pozostaje funduszem, przy wykorzystaniu którego krajowi inwestorzy mogą zbudować „czystą” ekspozycję na firmy o mniejszej kapitalizacji. W odróżnieniu od części rynkowych rywali rynki zagraniczne odpowiadają tu bowiem za niewielką część aktywów (rzędu kilku procent), na próżno też można doszukiwać się w portfelu gigantów takich jak Apple czy Amazon. Reprezentacja krajowych MiŚ-ów jest natomiast bardzo szeroka – liczebność firm w portfelu należy do najwyższych w grupie porównawczej. Jeżeli zaś chodzi o wagę poszczególnych emitentów w aktywach funduszu, to nie odbiega ona na dużą skalę od ich modelowego udziału w benchmarku (60% mWIG40 i 40% sWIG80). W obszarze samej selekcji spółek wsparciem dla zarządzających jest w tym przypadku jeden z najsilniejszych zespołów analitycznych w krajowych TFI, a rodzima instytucja może wykorzystywać ekspertyzy holenderskiej instytucji macierzystej. Chociaż dla części inwestorów brak „dopalaczy” w postaci wysokiego udziału spółek zagranicznych bądź aktywności po stronie alokacji może kojarzyć się z pewną pasywnością zarządzających, to w rzeczywistości mamy do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją. Realizowana jest bowiem konsekwentnie strategia wyszukiwania szerszych trendów rynkowych i dobierania spółek, które w te procesy wpisują się najpełniej. Cechą charakterystyczną jest w tym przypadku niewielka skala rynkowych zakładów - mierzący tę zależność wskaźnik active shares regularnie należy do najniższych wartości w grupie. Jeżeli zaś chodzi o aspekt koszowy, to inwestycja w NN Średnich i Małych spółek rywali wiąże się z opłatą 3,5% w skali roku, przy średniej w grupie na poziomie 3,9%.
 
Opinia Analiz Online
Co istotne, przyjęte podejście z korzyścią przekłada się na stopy zwrotu. Niezależnie od tego, czy za horyzont porównawczy przyjmiemy okres roku, dwóch, trzech czy pięciu lat, to wypracowane wyniki należą do 25% najwyższych wartości. Dla najdłuższego z tych zakresów (rekomendowanego przez TFI minimalnego okresu trwania inwestycji) rezultat +102,4% oznacza +21,6 pkt proc. przewagi nad przeciętnym zyskiem rywali. W tym samym czasie benchmark wzrósł o +89,4% Trudno o inną niż pozytywna ocenę takich statystyk, szczególnie że równie korzystnie prezentuje się relacja wyników do podejmowanego ryzyka. Kalkulowany w oparciu o parametr IR Ranking funduszu to dla rocznego okresu 4a, a dla trzech lat przyjmuje on najwyższą możliwą wartość 5a.
 
Uzasadnienie oceny
Sygnalizowaliśmy już pewną przestrzeń do podniesienia naszej oceny ratingowej, co czynimy w chwili obecnej. Uzasadnieniem tej podwyżki nie są tylko wyniki i miejsca w tabelach, gdyż pozytywnie odnosimy się również do samego modelu procesu inwestycyjnego oraz wysokiego standardu komunikowania się TFI z inwestorami. Wobec wyraźnych przewag konkurencyjnych z przekonaniem podwyższamy ocenę do 4 gwiazdek. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę