Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Altus ma wolną drogę do przejęcia BPH TFI

29.08.2017 | Wojciech Kiermacz
Na dwa dni przed upływem terminu zapisanego w umowie Komisja Nadzoru Finansowego wypowiedziała się w sprawie przejęcia BPH TFI przez Altusa

- Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez Altus Agent Transferowy sp. z o.o. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz 50% udziału w kapitale zakładowym BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A ­– czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu KNF.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Po wcześniejszym otrzymaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i braku sprzeciwu Komisji, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby transakcja została sfinalizowana.

Przypomnijmy, że negocjacje w sprawie przejęcia 100% aktywów BPH TFI rozpoczęły się w lutym tego roku, a sama umowa nabycia pomiędzy bankowym towarzystwem a Altus Agent Transferowy (spółka zależna od Altus TFI) została zawarta 5 kwietnia. Cena sprzedaży akcji BPH TFI została ustalona na poziomie 20 mln zł.  

Na koniec lipca aktywa pod zarządzaniem zgromadzone w funduszach BPH TFI wynosiły ponad 2,1 mld zł, to jest ok. 1,5% udziału na krajowym rynku funduszy detalicznych, podczas gdy Altus TFI miał ponad 7 mld zł (4,8% udziału).

/wk

TAGI:

Altus TFIBPH TFIKNFprzejęcia

zobacz także

↑ na górę