Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (lipiec 2017)
11.08.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W lipcu 2017 r. napływ kapitału netto do polskich funduszy inwestycyjnych okazał się mocno dodatni. 

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł około +1,6 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem dawno niespotykanego napływu kapitału do funduszy detalicznych. Kontynuacja odpływów z funduszy dedykowanych tylko w niewielkim stopniu zmniejszyła wynik.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wartość sprzedaży funduszy detalicznych w tym miesiącu wyniosła blisko +1,9 mld. Jest to wynik najwyższy od kwietnia 2015 r. W tym roku, jest to już szósty miesiąc, w którym wartość napływów netto przewyższa 1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat od początku tego roku wyniosło ponad +9,2 mld zł.


Klienci detaliczni w Polsce, ponad wszystko cenią sobie bezpieczeństwo. Lipiec okazał się kolejnym świetnym miesiącem dla funduszy gotówkowych i pieniężnych. Trafiło do nich niemal +0,95 mld zł netto. Tak dużych napływów do funduszy tego segmentu nie obserwowaliśmy od października 2014 r. Dobra passa trwa już od sześciu miesięcy. W tym czasie ich sprzedaż netto wyniosła prawie 3 mld zł. Kolejny raz najwyższe saldo nabyć i umorzeń odnotował PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), było to prawie 334 mln zł netto. Konkurenci, którzy znaleźli się na podium to UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) oraz Investor Płynna Lokata (Investor FIO) z wynikami odpowiednio +163 i +156 mln zł netto.

Trzeci miesiąc z rzędu, dodatnie saldo przepływów zanotowały fundusze dłużne. Udało im się pobić tegoroczny rekord z czerwca, wynik +562 mln zł netto jest najwyższym od września 2016. Podobnie jak przed miesiącem, wśród funduszy dłużnych najwyższe saldo osiągnęły rozwiązania inwestujące na rynku polskiego długu korporacyjnego. Najwięcej środków trafiło do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN; +331 mln zł to prawie dwukrotność czerwcowego napływu. Dla porównania, drugim pod względem sprzedaży netto funduszem w tej grupie był w lipcu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO), którego wynik to +128 mln zł netto.

Lipiec to drugi miesiąc, który upłynął pod znakiem dodatniego bilansu sprzedaży funduszy akcji. Wśród tych rozwiązań zdecydowanie pod względem napływów dominowały fundusze akcji zagranicznych (+202 mln zł netto). Za ten wynik w największym stopniu odpowiedzialne są fundusze PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) z saldem +120 mln zł netto oraz PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO), którego saldo wyniosło +71 ml zł netto. Napływ kapitału netto do funduszy akcji polskich również okazał się dodatni, choć jego skala, w porównaniu do innych grup, była raczej symboliczna (+12 mln zł). Po czerwcowym dodatnim saldzie wpływów, fundusze inwestujące w małe i średnie spółki znów osiągnęły ujemny wynik (-20 mln zł). Dodatni napływ zaobserwowaliśmy wśród funduszy uniwersalnych, choć jest za to odpowiedzialny w głównej mierze PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy), do którego wpłynęło +144 mln zł netto, podczas gdy zdecydowana większość konkurentów odnotowała salda ujemne.


W lipcu po raz kolejny dodatni bilans nabyć i umorzeń zanotowały fundusze mieszane. Jest to kontynuacja wysokiego napływu kapitału trwająca od początku tego roku. Do rozwiązań z tego segmentu w 2017 r. trafiło już niemal +2 mld zł netto. Pośród nich dominowała grupa funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu, na czele z PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), w obu przypadkach +67 mln zł netto. 


Napływy przewyższyły odpływy także w segmentach funduszy nieruchomościowych oraz surowcowych. Natomiast trzeci miesiąc z rzędu przewagi wypłat nad wpłatami doświadczyły fundusze absolutnej stopy zwrotu. W lipcu z tego segmentu wypłacono blisko -231 mln zł netto. Ujemne saldo dotyczyło również funduszy sekurytyzacyjnych.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę