Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Insignis TFI zamyka się na nowych inwestorów

21.06.2017 | analizy.pl
Insignis TFI zakończyło kolejną udaną emisję certyfikatów jedynego zarządzanego funduszu. Tym razem klienci powierzyli Insignis FIZ 90 mln zł. Zakończona emisja była ostatnią

- Od początku obiecywaliśmy klientom, że jeśli tylko wartość zarządzanych aktywów może negatywnie wpływać na osiągane stopy zwrotu, zamkniemy fundusz dla nowych wpłat. Naszym celem jest stworzenie nie największego, ale najlepszego funduszu pod względem długoterminowych stóp zwrotu – mówi Grzegorz Witkowski, Prezes Insignis TFI.  Obecnie w fundusze zgromadzone jest 380 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- Wartość pozyskanych aktywów pokazuje jak duże jest zainteresowanie produktami inwestycyjnymi, które oferują korzystny profil stopy względem ryzyka i atrakcyjny poziom opłat dla klienta. W dzisiejszym świecie utrzymywanie oszczędności stało się wyzwaniem. Klienci muszą poszukiwać nowych form lokowania kapitału, ponieważ stopy zwrotu wolne od ryzyka są bliskie zeru  – komentuje Witkowski.

Insignis FIZ to jedyny fundusz towarzystwa i ma się to nie zmienić w najbliższej przyszłości. - Oferujemy tylko jeden fundusz, w którym sami inwestujemy większość swojego majątku, a przyjęta strategia umożliwia zarabianie w każdym scenariuszu rynkowym. Dzięki skupieniu całych swoich siły na zarządzaniu tylko tym jednym funduszem, jesteśmy w stanie wypracowywać lepsze stopy zwrotu i unikamy wielu nieefektywności oraz konfliktów interesów typowych dla dużych organizacji – mówi Grzegorz Witkowski.

Od startu w 2 lata Insignis FIZ wypracował zysk na poziomie +32%, osiągając dodatnie stopy zwrotu w 16 z 23 miesięcy. Przejściowy spadek wartości certyfikatu w żadnym momencie nie przekroczył -5%. - W ostatnich miesiącach tempo wzrostu wartości certyfikatu jest wolniejsze, choć od początku roku zarobiliśmy już 5%. Część funduszy long only wypracowała w tym czasie wyższe stopy zwrotu. Jest to cena, którą musimy płacić za możliwość zarabiania także na spadkowym rynku. – dodaje Witkowski.

Insignis FIZ jest funduszem absolutnej stopy zwrotu o charakterze neutralnym rynkowo. Choć zarządzający ograniczają się do inwestycji w akcje notowane na GPW, to zabezpieczają posiadaną pozycję poprzez krótką sprzedaż akcji i kontraktów terminowych na indeks. W efekcie korelacja wyników funduszu ze zmianą poziomu WIGu jest bliska zera – szansa wypracowania dodatniego wyniku jest taka sama na wzrostowym i na spadkowym rynku.
Towarzystwo przy zbieraniu aktywów nie korzysta z pośrednictwa dystrybutorów, a wszystkie zgromadzone dotąd środki zostały pozyskane samodzielnie, bezpośrednio od klientów.

TAGI:

Grzegorz WitkowskiInsignis TFIwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę