Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Allianz Aktywnej Alokacji - przezorności nigdy za wiele

14.02.2017 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 14 lutego 2017 r.

Fundusz: Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) - 3 gwiazdki
Fundusze aktywnej alokacji to grupa, gdzie zarządzającemu pozostawiona jest spora elastyczność co do konstrukcji portfela, zwłaszcza jeśli chodzi o zaangażowanie w poszczególne klasy aktywów. W przypadku Allianz Aktywnej Alokacji udział akcji w aktywach produktu może sięgać od 0% do 80% - pozostałą część stanowią zaś papiery dłużne, jak też gotówka i depozyty. Podobny zakres swobody dotyczy również konkurencyjnych rozwiązań, przez co pomimo przynależności do tej samej grupy, ich specyfika bywa bardzo odmienna. Z tego powodu warto, by klient znał cechy szczególne danego produktu. W tym kontekście Allianz Aktywnej Alokacji można określić jako jedno z bardziej defensywnych rozwiązań. Wskazuje na to już benchmark funduszu, który w kontraście do rywali (przy czym mowa o tych posiadających wzorzec) nie zawiera indeksu giełdowego, a jedynie stawkę rynku pieniężnego (WIBID12M). Przejawem dość konserwatywnego podejścia w samej strukturze aktywów jest natomiast względnie niskie zaangażowanie w akcje. Chociaż na przestrzeni ostatnich 2 sprawozdań wzrosło ono do ok. 50% aktywów (wcześniej bliższe było 40%), głównie wynikało to z dołączenia do portfela 2 funduszy o strategii absolutnej stopy zwrotu, w przypadku których ekspozycja netto na akcje mieści się w granicach kilkunastu procent. Z tego powodu de facto proporcje papierów udziałowych i długu znacząco się nie zmieniły na korzyść tych pierwszych, a wg danych dotyczących końca 2016 r. zaangażowanie w nie spadło wręcz do ok. 37% aktywów. Naturalnie może to być stanem przejściowym, jednak ogólna konkluzja jest taka, że Allianz Aktywnej Alokacji lepiej wpisuje się w potrzeby inwestorów przywiązujących dużą wagę do stabilności stóp zwrotu niż tych, którzy akceptując większe ryzyko nastawieni są przede wszystkim na partycypację w zyskach z giełdowych walorów. Takiemu obrazowi produktu „wtóruje” też niska na tle grupy zmienność wyników, dla których stabilizatorem jest część dłużna portfela.
 
To, że zarządzający funduszem (Paweł Małyska) z rezerwą podchodzi do wybuchów optymizmu na giełdach (polskiej lub zagranicznych), dobrze obrazują minione 2 miesiące kalendarzowe. Fundusz w grudniu 2016 r. i styczniu br. stracił do średniej odpowiednio -1,3 i -1,0 pkt proc., co negatywnie odbiło się także na wskaźniku mierzącym efektywność zarządzania (information ratio). Uzyskiwany na tej podstawie ranking produktu za ostatnie 12 pełnych miesięcy spadł do poziomu 2a w 5-stopniowej skali. W dłuższym, 3-letnim horyzoncie ten sam ranking utrzymuje się jednak na przeciętnym poziomie - głównie dlatego, że podczas słabej kondycji GPW produkt odnotowywał przewagę nad rywalami. Na uzyskiwane rezultaty, oprócz samej proporcji części akcyjnej i dłużnej w aktywach rozwiązania, wpływ ma oczywiście ich skład  - z racji dość rozbudowanego instrumentarium obok tego wątku trudno przejść obojętnie. Zarówno Paweł Małyska, jak i Marek Kuczalski (menedżer od długu) korzystają z ekspertyzy oraz produktów dostępnych w ramach globalnej grupy Allianz (a zatem i z obecnej w tej strukturze oferty PIMCO). To dodatkowe know-how i „zaprzęganie” rozwiązań dostarczanych przez macierzystą instytucję do mechanizmu napędzającego wyniki, może służyć jako istotny atut w rękach zarządzających. Ponadto portfel akcyjny wzbogacają też zagraniczne ETF-y lub bezpośrednie inwestycje w akcje spoza GPW, zaś część dłużną oprócz papierów Skarbu Państwa i krajowych obligacji przedsiębiorstw uzupełniają euroobligacje. Przestrzeń do generowania konkurencyjnych rezultatów jest zatem dość szeroka. Równoczesne zamknięcie jej jednak w ryzach ostrożnego podejścia do rynku akcji, jak dotąd nie skutkowało wyróżniającą pozycją funduszu na tle konkurencji. Chociaż właśnie taki profil produktu może trafiać w oczekiwania niektórych inwestorów, naszym zdaniem nie wystarcza on na ocenę wyższą niż 3 gwiazdki, którą utrzymujemy w mocy.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze aktywnej alokacjiratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę