Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych - zachodni standard

10.02.2017 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 10 lutego 2017 r.

Fundusz: Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) - 4 gwiazdki
Gdyby spojrzeć na grupę papierów dłużnych korporacyjnych z szerszej perspektywy, to Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych wyróżnia się na tle stawki. Wynika to z tego, że z uwagi na strategię inwestycyjną bliżej mu do rozwiązań z rynków rozwiniętych, niż do polskich konkurentów. To zasługa przede wszystkim z tego, że w jego portfelu bardzo znaczącą część (blisko 50%) stanowią obligacje denominowane w innej walucie niż złoty. Niesie to dla inwestorów określone skutki, z których prawdopodobnie najważniejszym jest to, że wiele papierów jest wycenianych rynkowo. Tymczasem w przypadku polskich konkurentów dominuje wycena efektywną stopą procentową, co owocuje dość sztucznymi, liniowymi wykresami. O ile często „uspokaja” to klientów TFI, to nie oddaje prawdziwej sytuacji funduszu. W przypadku Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych wykres co prawda nie przypomina linii prostej, ale w przypadku gorszej oceny emitentów z portfela przez rynek jest to odzwierciedlone bardziej realnie niż u większości konkurentów.
 
Metoda wyceny to jednak tzw. szczegół techniczny (choć bardzo ważny), kluczowe jest natomiast to, czego się można po produkcie spodziewać. W kontekście wyników najlepszym określeniem byłoby prawdopodobnie „górne stany średnie” – w relatywnie długiej historii fundusz najczęściej plasował się w połowie stawki. Z drugiej strony zaś, od 2013 r. w skali roku kalendarzowego tylko raz nie udało się pobić średniej w grupie, która jest dość wymagająca. Wszystko to odbywa się przy względnie umiarkowanym ryzyku, obliczane przez nas wskaźniki są na poziomie zbliżonym do przeciętnych – co jest pozytywną niespodzianką w świetle „poszarpanego” wykresu.
 
W kontekście portfela - należy podzielić go na dwie części. Pierwsza, „nudna” to pełniąca rolę poduszki płynnościowej część skarbowa – w jej zakresie poszukiwanie wyniku jest bardzo ograniczone. Zarządzający (Paweł Pisarczyk) wychodzi z założenia, że głównym źródłem stopy zwrotu ma być ryzyko kredytowe, a nie stopy procentowej, co dla funduszu z tej grupy wydaje się naturalną strategią. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się części korporacyjnej, stanowiącej zwykle 60-70% aktywów. W jej skład wchodzą przede wszystkim papiery (bardzo) dużych emitentów o wysokiej ocenie wiarygodności kredytowej, zarówno w złotym jak i twardych walutach. Jest miejsce na papiery o wyższej marży (high-yield), co do zasady jednak ekspozycja na ten segment jest tworzona przy wykorzystaniu jednostek funduszy zagranicznych – otwartych i ETF. Warto podkreślić, że ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co daje dodatkowy zysk, wynikając z różnic stóp procentowych w Polsce i za granicą (punkty swapowe).
 
Wszystko to tworzy bardzo logiczną mieszankę, która w skali roku powinna dostarczać klientowi ok. 4% brutto. Trzeba jednak zwrócić uwagę na relatywnie wysokie koszty zarządzania, które „pożerają” z tego wyniku ok. 1,7%. To dość oczywista wada, która z produktu bardzo dobrego czyni dobry plus. Pomimo to, uważamy że utrzymanie oceny na poziomie 4 gwiazdek jest zasadne. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych to fundusz dobrej jakości, a przy tym zbliżony do odpowiedników z zachodu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Marcin Różowski, Paweł Gruber
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze dłużne korporacyjneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę