Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Insignis TFI: udana emisja w cieniu Brexitu

07.07.2016 | Insignis TFI
Insignis FIZ, jedyny fundusz w ofercie Insignis TFI w czerwcu przeprowadził trzecią emisję certyfikatów. Była to jednocześnie pierwsza emisja po przeniesieniu tego funduszu do Insignis TFI, po tym jak w kwietniu Towarzystwo uzyskało zgodę KNF na prowadzenie działalności. Wcześniej przez blisko rok fundusz funkcjonował w ramach Trigon TFI gdzie Grzegorz Witkowski, obecnie Prezes Insignis pełnił od 2012 do 2015 roku funkcję Członka Zarządu. W emisji inwestorzy powierzyli Witkowskiemu i Marcinowi Petelskiemu, którzy zarządzają funduszem 49,2 mln zł. Była to już kolejna udana emisja Insignis – w pierwszej w czerwcu 2015 fundusz pozyskał na starcie 66 mln zł, a w grudniu 2015 64 mln zł. Uwzględniając wzrost wartości aktywów fundusz dysponuje obecnie aktywami o wartości 195 mln zł. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że wszystkie środki pozyskane w zaledwie rok od startu funduszu zostały powierzone zarządzającym bez jakiegokolwiek pośrednictwa dystrybutorów.

-Przyjęte na starcie strategiczne założenie o samodzielnej sprzedaży sprawdziło się i będziemy się na nim nadal opierać. Dzięki wyeliminowaniu kosztów dystrybucji nie pobieramy od naszych klientów żadnych opłat manipulacyjnych, a opłata za zarządzanie jest o połowę niższa niż u konkurencji. Przydział nowych certyfikatów nastąpił z końcem miesiąca, ale ostatnim dniem na wpłatę środków był piątek 24 czerwca, a więc dzień w którym ogłoszone zostały wyniki referendum w Wielkiej Brytanii. Cieszy nas ogromne zaufanie jakim obdarzają nas klienci w trudnych rynkowo czasach. Fakt, że znamy bezpośrednio wszystkich naszych inwestorów daje nam ogromną satysfakcję, ale jednocześnie stanowi ogromną odpowiedzialność – powiedział Witkowski, prezes zarządu Insignis TFI.

Fundusz w pierwszym roku od startu osiągnął bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Stopa zwrotu za okres pierwszych dwunastu miesięcy wyniosła +16,6% (po uwzględnieniu wszystkich opłat i kosztów funduszu). Z wynikiem tym Insignis FIZ uplasował się na drugim miejscu na ponad osiemdziesiąt funduszy absolutnej stopy zwrotu i w pierwszej dziesiątce pośród ponad sześciuset aktywnych funduszy inwestycyjnych wszystkich typów działających w Polsce w tym okresie.

 -Choć zainteresowanie inwestycją w nasz fundusz jest duże, to zdecydowaliśmy, że emisje prowadzimy tylko dwa razy do roku, aby możliwie rzadko być odciąganym od kluczowej aktywności jaką jest zarządzanie portfelem funduszu. Nie chcemy też, aby zbyt szybki wzrost aktywów negatywnie odbił się na osiąganych wynikach. Celowo wąsko określiliśmy sobie nasze spektrum inwestycyjne. Inwestujemy wyłącznie w to na czym się znamy, a więc w akcje spółek notowanych na GPW, choć w neutralnym rynkowo ujęciu long / short, aby możliwe było osiąganie dodatnich stóp zwrotu także w sytuacji bessy na rynku – dodał Witkowski. Sztuka ta jak dotąd udaje się dobrze – od końca czerwca 2015 do końca czerwca 2016 fundusz zarobił +16,6%, gdy w tym samych czasie indeks WIG spadł o -16,1 %.

Fundusz ma formę funduszu inwestycyjnego zamkniętego, więc emisje mają charakter niepubliczny. Imienne zaproszenia do zapisu są kierowane indywidualnie do maksymalnie 149 potencjalnych inwestorów. Minimalna wartość zapisu wynosi 250 tysięcy zł. -Statut funduszu nie określa maksymalnej możliwej wartości aktywów funduszu, ale jeśli uznamy, że jego wielkość negatywnie wpływa na możliwość osiągania dobrych stóp zwrotu to zamkniemy go dla nowych wpłat. Naszym celem nie jest maksymalizacja wielkości aktywów pod zarządzeniem, ale wyników jakie wypracowujemy dla naszych klientów – zakończył Witkowski.

TAGI:

Grzegorz WitkowskiInsignis TFIMarcin Petelski

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę