Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla Noble Fund Timingowy - umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń

24.12.2013 | Michał Duniec, Izabela Chamielec

Data analizy: 23 grudnia 2013 r.

Fundusz: Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) - 4 gwiazdki
Noble Fund Timingowy jest na rynku krajowym funduszem zdecydowanie nietuzinkowym. Głównym atrybutem jest bardzo aktywne podejście do alokacji, która  może wahać się w przedziale od 0 do 100% aktywnie wykorzystywanym przez zarządzającego. Głównym celem Andrzeja Domańskiego jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od zmian koniunktury giełdowej, co umożliwia właśnie odpowiednie dostosowanie udziału akcji w aktywach. Oznacza to, że wyniki funduszu zależą w dużej mierze od wyczucia rynku przez zarządzającego. Z perspektywy kwartalnych stóp zwrotu, do pierwszego kwartału 2011 roku zarządzający regularnie realizował swój cel. Natomiast kolejne miesiące, którym towarzyszyło silne tąpnięcie giełdowych indeksów, okazały się trudnym doświadczeniem. W konsekwencji stopa zwrotu za cały 2011 rok wyniosła -20,2%. Trzeba jednak zaznaczyć, że Domański zdołał odrobić całość straty już w kolejnym roku, co oprócz niego osiągnęły tylko dwa produkty z grupy. Ponadto stopa zwrotu za 2012 roku, była najwyższa w grupie i wynosiła aż +27,6%. W bieżącym roku fundusz również radzi sobie całkiem dobrze. Od jego początku osiągnął zysk w wysokości +8,2%, co plasuje go na piątym miejscu w zestawieniu stóp zwrotu. 
 
Po wydarzeniach z 2011 roku Domański przeprowadził małą rewolucję i zmodyfikował strategię inwestycyjną. W efekcie trzon portfela udziałowego stanowią obecnie walory o relatywnie wysokiej płynności, co powinno umożliwić sprawne realokowanie środków pomiędzy różnymi klasami aktywów. Ważne jest to, że zarządzający wykazuje się dużą konsekwencją w działaniu. Pomimo sprzyjającej koniunktury w segmencie akcji małych i średnich spółek oraz bardzo dobrej znajomości tych przedsiębiorstw, nie ryzykował on inwestycji w akcje o relatywnie niskiej płynności. Domański wyróżnia się również podejściem maksymalisty. Pomimo że osiąga on wymaganą stopę zwrotu w wysokości +10% od początku roku, to nie przyjmuje postawy polegającej na ochronie zysków za wszelką cenę. Dzięki temu klienci którym początek inwestycji wypada w trakcie okresu, maja równe szanse na osiągnięcie atrakcyjnych wyników. W celu poszerzenia źródeł dodatkowych stóp zwrotu zarządzający poszukuje okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Wybór konkretnych spółek opiera się na analizie top-down, najpierw oceniając sytuację makroekonomiczną danego kraju, następnie perspektywy rozwoju sektorów, a dopiero później wybierając spółkę. W budowaniu ekspozycji na wybrane segmenty rynku Domański wykorzystuje zarówno akcje jak i kontrakty terminowe, co umożliwia sprawne zarządzanie poziomem alokacji oraz realizację celów polityki inwestycyjnej.
 
Przeprowadzone zmiany w podejściu inwestycyjnym z pełnym przekonaniem możemy uznać za pozytywne. W ich efekcie fundusz osiąga wysokie wyniki, co daje podstawy do pozytywnych oczekiwań na przyszłość. Bardzo ważna jest konstrukcja portfela nastawiona na aktywne zarządzanie poziomem alokacji, co jest głównym źródłem budowania przewagi nad konkurencją. Obecna strategia zapewnia utrzymanie silnej pozycji w przyszłości. Jest to pierwsza ocena funduszu i naszym zdaniem jego dotychczasowe zachowanie pozwala oczekiwać stabilnych wyników w długim terminie. Dlatego też zdecydowaliśmy się przyznać mu wysoką ocenę na poziomie 4 gwiazdek.
 

TAGI:

Andrzej DomańskiNoble Funds TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę