Co zyskujesz wybierając IKZE?
30.11.2017 | Wojciech Kiermacz
IKZE to wyjątkowy na naszym rynku produkt, dzięki któremu oszczędzając na emeryturę możemy co roku odczuwać jego zalety

Ostanie miesiące każdego roku to zwykle najbardziej intensywny, pod kątem zainteresowania i wysokości wpłat, okres dla posiadaczy Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Podobnie jak w przypadku IKE, część inwestorów chce wykorzystać maksymalny limit wpłat przysługujący im na dany rok. W przypadku IKZE powód żeby to zrobić jest jednak wyjątkowo kuszący. Główną zaletą IKZE jest to, że dokonywane wpłaty można odliczyć od corocznego podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę tegoroczny limit wpłat (5 115,60 zł) osoba rozliczająca się według 18-procentowej stawki może liczyć na zwrot w wysokości 920,80 zł. Ci, którzy wchodzą ze swoimi zarobkami do drugiego progu podatkowego (32%), mogą liczyć nawet na 1 636,99 zł zwrotu. To pieniądze, po które „wystarczy się schylić” – w końcu i tak każdy powinien we własnym zakresie oszczędzać na emeryturę.  O tym, ile można zyskać dzięki corocznym ulgom podatkowym czytaj w artykule „III filar bez podatku”.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest potwierdzenie dokonywania wpłat. Powinno ono zawierać dane osoby opłacającej składkę i instytucji finansowej, do której przekazywane były środki, a także wysokość kwoty oraz tytuł wpłaty. Odliczenia z tytułu wpłat na IKZE można dokonać składając właściwe zeznanie roczne. Wartość przysługującej ulgi należy wykazać w rubryce dotyczącej odliczeń od dochodu. Dodatkowo trzeba wypełnić też PIT/O, w którym wyszczególniamy kwotę wpłat dokonanych w danym roku na IKZE. Kwota wpłat pomniejsza opodatkowany dochód.

Czytaj również: Jak rozliczyć ulgę na IKZE?

Kolejną zaletą IKZE jest brak podatku od dochodów kapitałowych (19%), który należy odprowadzać w przypadku większości pozostałych form oszczędzania i inwestowania. Podatek jednak zapłacimy, ale w innej formie. W przypadku IKZE pobierany jest ryczałt w wysokości 10% od wszystkich środków zgromadzonych na koncie. Wysokość takiego obciążenia podatkowego może być większa lub mniejsza od tradycyjnego podatku Belki w zależności od tego, jaka część środków to kapitał, a jaka odsetki od kapitału. Tak czy inaczej wspomniana wcześniej możliwość corocznego odliczenia wpłat na IKZE z nawiązką to rekompensuje.

Podobnie jak w przypadku IKE, również i IKZE można prowadzić z wykorzystaniem przeróżnych klas aktywów i instrumentów o różnym profilu ryzyka. IKZE można założyć:

  • w bankach w formie lokaty,
  • w TFI w formie funduszy inwestycyjnych - sprawdź Ranking IKZE z funduszami,
  • u ubezpieczycieli w formie produktów opakowanych w polisę na życie,
  • w domach maklerskich oferujących dostęp do różnych instrumentów – akcji, ETF-ów, kontraktów i innych,
  • oraz w PTE w formie Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych.

IKZE to również bardzo duża swoboda inwestowania/oszczędzania – nie ma dolnych limitów wpłat, niewymagane są regularne wpłaty – to od nas zależy jak często będziemy je dokonywać. Równie dobrze możemy to robić co miesiąc, co rok lub rzadziej. W kontekście zwolnienia z podatku dochodowego ważne jednak, żebyśmy wnosili je przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych.

Większość pozostałych zalet IKZE jest tożsama z tymi w IKE. W przypadku programów prowadzonych w ramach funduszy inwestycyjnych chodzi przede wszystkim o niższe od średnich stawki opłat za zarządzanie oraz brak opłat manipulacyjnych za nabycie jednostek uczestnictwa. Ponadto, zaletą w stosunku np. do Otwartych Funduszy Emerytalnych jest to, że środki z IKZE mogą być wypłacone w każdym momencie, również przed osiągnięciem 65. roku życia (tracimy wtedy prawo do ulgi zwalniającej z podatku od dochodów kapitałowych). W przypadku śmierci właściciela środki z IKZE mogą być odziedziczone, zarówno przed jak i po osiągnięciu wieku uprawniającego do wypłaty transferowej – w przeciwieństwie do środków w OFE, które mogą być odziedziczone w przypadku śmierci właściciela wyłącznie przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

TAGI:

IKZE

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę