Bartosz Stryjewski

Zarządzający funduszami w BPS TFI

Bartosz_stryjewski
Portfel defensywnystart 28.02.2019 103 411,78 PLN
stan na 18.10.2019
+ 3,41 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 02.09.2019
W ostatnich tygodniach na rynku długu mogliśmy obserwować dynamiczne wzrosty (spadki rentowności) obligacji skarbowych praktycznie na całym świecie. Wzrosła także pula krajów z ujemnymi rentownościami obligacji rządowych. Przykładowo rentowność niemieckiego bunda spadła do poziomu blisko -0,73%. Polski dług skarbowy znajdował się głównie pod wpływem wydarzeń na rynkach zagranicznych, tym samym również cieszył się wzmożonym zainteresowaniem inwestorów, które doprowadziło do spadku rentowności 10-latek do poziomu 1,7% w połowie sierpnia br. Był to zarazem rekordowo niski poziom, nie notowany nigdy wcześniej w historii.

Wpływ na tak duży popyt na obligacje mają z pewnością rosnące obawy inwestorów o światowy wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym braku wyraźnych oznak wzrostu presji inflacyjnej. Aby zapobiec globalnemu kryzysowi przedstawiciele najważniejszych banków centralnych podejmują działania, których celem jest zwiększenie ilości pieniądza na rynku, co w efekcie powinno pobudzić wzrost gospodarczy. I tak Prezes EBC zapowiedział wprowadzenie kolejnych instrumentów ekspansywnej polityki pieniężnej na najbliższym posiedzeniu Banku. Z kolei na ostatnim posiedzeniu FOMC doszło już do pierwszej od ponad 10 lat obniżki stóp procentowych w USA. I właśnie ta „gołębia” retoryka banków centralnych dostarcza paliwa do spadku rentowności obligacji na świecie.

W najbliższym czasie rosnącym cenom obligacji skarbowych w Polsce powinna sprzyjać niska podaż tych papierów spowodowana zrealizowaniem w dużym stopniu potrzeb pożyczkowych budżetu Państwa na ten rok oraz zapowiedź zrównoważonego budżetu na rok 2020 r.

TAGI:

Bartosz Stryjewski Liga Ekspertówrynek długu

nota biograficzna

Bartosz Stryjewski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 259. Doświadczenie na rynku finansowym zdobywał jako analityk finansowy i zarządzający funduszami m. in. w Domu Maklerskim BOŚ S.A., w NORDEA PTE S.A. oraz PTE WARTA S.A. Pracował również jako doradca inwestycyjny klienta indywidualnego w Citibanku Handlowym S.A. W BPS TFI będzie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: BPS Oszczędnościowy, BPS, Konserwatywny, BPS Obligacji Korporacyjnych, BPS Obligacji, BPS Dłużny oraz BPS Stabilnego Wzrostu.
↑ na górę