Konrad Augustyński

Dyrektor Biura Zarządzania Metodami Ilościowymi w TFI PZU

Konrad_Augustynski
Portfel ofensywnystart 27.12.2018 105 293,60 PLN
stan na 21.10.2019
+ 5,29 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 27.12.2018 104 187,64 PLN
stan na 21.10.2019
+ 4,19 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 28.03.2019
Marzec jest kolejnym miesiącem, kiedy obserwujemy wyraźne wyhamowanie dynamicznych wzrostów cen na rynkach aktywów ryzykownych, w tym rynkach akcji, obserwowanych od początku roku. Giełdy w Europie i USA są praktycznie na poziomach z końca lutego, a giełdy z krajów wschodzących nawet poniżej tych poziomów. Jednocześnie zmienność cen na tych rynkach wyraźnie wzrosła. Ten obraz doskonale odzwierciedla rosnącą niepewność o kontynuację globalnego ożywienia gospodarczego w nadchodzących miesiącach, a wręcz obawy o możliwość pojawiania się recesji pod koniec roku.  

W podobnym tonie zachowują się również rynki stopy procentowej. Rentowność niemieckiego bunda po raz pierwszy od 2,5 lat spadła poniżej 0%, a rentowność 10-cio letniego „Treasurysa” spadła poniżej stopy 3-miesięczej po raz pierwszy od 2007 r. Prawdopodobieństwo, że Fed do końca roku obniży stopy procentowe rynek wycenia na 70%, podczas gdy jeszcze pod koniec zeszłego roku wyceniał kontynuację cyklu podwyżek do 2020 r. włącznie. Ta niepewność przekłada się również negatywnie na aktywa rynków rozwijających się, co jest szczególnie widoczne obserwując zachowanie walut tych krajów w stosunku do dolara.

Mimo, iż moje portfele są jednymi z najbardziej defensywnie ustawionych spośród portfeli innych uczestników Ligi Ekspertów, zdecydowałem się na drobne korekty pozwalające w bardzo prawdopodobnym niekorzystnym scenariuszu ochronić kapitał i wyniki uzyskane od początku roku.

W portfelu defensywnym zdecydowałem się ograniczyć ekspozycję na obligacje rynków wschodzących i obligacje rynków rozwiniętych. Na rynkach bazowych spadki stóp są już bardzo zaawansowane, z kolei rosnące ryzyko globalnej recesji może się negatywnie przekładać na rynki bardziej ryzykowne, w tym obligacje krajów wschodzących. Ponieważ niepewność co do dalszego rozwoju rynku rośnie, zdecydowałem się również dodać do portfela nasz fundusz bezpieczny, aczkolwiek aktywnie zarządzany, PZU Oszczędnościowy. Gdyby miało się okazać, że otoczenie dla rynków obligacji zrobi się sprzyjające, zarządzający z pewnością będzie próbował to wykorzystać, zwiększając potencjał wzrostowy portfela.

Dokonując zmian dla portfela ofensywnego, bazowałem na identycznych założeniach, stąd redukcja ekspozycji na obligacje globalne oraz zwiększenie udziału w portfelu zarządzanym aktywnie – funduszu absolutnej stopy procentowej PZU Aktywny Akcji Globalnych. Ekspozycję w fundusze akcyjne zachowałem na niezmienionym poziomie, aczkolwiek więcej kapitału zamierzam zainwestować teraz na rynku polskim. Rynek ten ma zdecydowanie mniejszy potencjał spadkowy niż rynki rozwinięte. Dodatkowo, jeśli scenariusz globalnej recesji miałby się realizować, planowane w Polsce w związku z kampanią wyborczą wydatki socjalne oraz potencjalne napływy środków z tytułu Pracowniczych Programów Emerytalnych mogą nasz rynek dodatkowo wspierać.

TAGI:

Konrad Augustyński Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na październik 2019

nota biograficzna

Konrad Augustyński
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale matematyki. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 329, a także tytuł Professional Risk Manager (PRM) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w listopadzie 2004 r. jako Specjalista ds. zarządzania portfelem w Domu Maklerskim Penetrator. Następnie przeszedł do BRE Bank, gdzie przez rok zajmował stanowisko Quantitative Analyst. Lata 2006-2008 spędził w Londynie pracując jako Valuation Control Quantitative Analyst w Barclays Capital. Po powrocie do kraju trafił do Grupy PZU. Przez pierwsze 6 lat był Zarządzającym w Biurze Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych w PZU Asset Management. Następnie w roku 2014 został Zarządzającym portfelami i funduszami w Biurze Instrumentów Dłużnych, Walut i Towarów w TFI PZU, aby po dwóch latach awansować na zastępcę dyrektora tego biura. Od stycznia 2018 r. Dyrektor Biura Zarządzania Metodami Ilościowymi w TFI PZU.
↑ na górę