Krzysztof Socha

Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji w Esaliens TFI

Krzysztof_socha
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 99 305,58 PLN
stan na 18.09.2019
- 0,69 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 98 739,87 PLN
stan na 18.09.2019
- 1,26 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 28.06.2019
Liczymy, że druga połowa 2019 roku przyniesie dalszą poprawę nastrojów na rynku akcji, które powinny się zachowywać jako klasa aktywów lepiej niż papiery dłużne. W obrębie portfeli udziałowych stawiamy na akcje małych i średnich spółek, które naszym zdaniem są istotnie niedowartościowane i oferują najbardziej atrakcyjną potencjalną stopę zwrotu.

TAGI:

Krzysztof Socha Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na wrzesień 2019

nota biograficzna

Krzysztof Socha
Posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2000 r. związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2000 - 2004 zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK) najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 r. zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio manager odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 r. do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w Esaliens TFI (d. Legg Mason TFI).
↑ na górę