Rafał Bogusławski

Strateg w Amundi Polska TFI

Rafal_boguslawski Portfel
ofensywny
103 708,88 PLN
stan na 11.01.2018
+ 3,71%
zmiana MAX
Portfel
defensywny
101 624,44 PLN
stan na 11.01.2018
+ 1,62%
zmiana MAX
Komentarz z dnia 12.01.2018
Rynki akcji początek roku rozpoczęły od silnych zwyżek. Wygląda na to, że inwestorzy zrealizowali „rajd św. Mikołaja” w styczniu, zamiast w grudniu. Analizując dane dotyczące wzrostu gospodarczego, można zakładać utrzymanie się pozytywnych tendencji w kolejnych miesiącach. Rośnie optymizm konsumentów, rosną inwestycje, a inflacja nadal nie stanowi problemu. Wydaje się, że gospodarka światowa w końcu uporała się ze skutkami kryzysu z lat 2008-09. Sygnałem ostrzegawczym dla rynków akcji może być jednak powszechny optymizm, który zapanował wśród inwestorów.

Większość komentarzy dotyczących perspektyw światowych rynków akcji w 2018 roku jest optymistyczna, a w takim otoczeniu zmaterializowanie się jakiegoś ryzyka zapewne będzie skutkować korektą. Z tego powodu zdecydowałem się na częściową realizację zysków w portfelu ofensywnym i zmniejszenie ekspozycji na rynki akcji.

W ubiegłym roku dużym zaskoczeniem była bardzo niska zmienność na rynkach akcji. Z perspektywy czasu można to oczywiście wyjaśnić napływem bardzo dobrych danych dotyczących wzrostu gospodarczego i utrzymywania łagodnej polityki monetarnej przez główne banki centralne. Jedynie FED zaczął podnosić stopy procentowe i od października nieznacznie ograniczył sumę bilansową. EBC i Bank Japonii nadal utrzymywały politykę niskich stóp procentowych i kontynuowały skup aktywów. To zapewniało globalnym rynkom finansowanie. W tym roku możemy spodziewać się zapowiedzianej już i stopniowo realizowanej redukcji bilansu FED, mniejszej skali skupu aktywów przez EBC (zamiast 60 mld euro miesięcznie, jedynie 30 mld), a ostatnie dni przyniosły pogłoski o tym, że Bank Japonii również przymierza się do ograniczenia skupu aktywów. Te działania nie oznaczają końca hossy na rynkach akcji, ale mogą być zapowiedzią większej zmienności.

W ubiegłym roku negatywnym zaskoczeniem było relatywnie słabe zachowanie rynków akcji w strefie euro. Duży wpływ miało tu oczywiście umocnienie euro, które zwiększyło obawy o utrzymanie marż sprzedażowych, ale przy bardzo dobrych danych makro można było oczekiwać lepszych stóp zwrotu. Fundusz ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) jest funduszem indeksowym, który ma odzwierciedlać stopę zwrotu indeksu MSCI EMU, więc jego stopy zwrotu są uzależnione od zachowania szerokiego rynku w strefie euro, a te zwłaszcza w II połowie roku były poniżej oczekiwań. Dobrze zachowywał się rynek amerykański. Fundusz ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO), który odzwierciedla zachowanie indeksu S&P 500 spełnił oczekiwania dotyczące stopy zwrotu.

Ubiegły rok okazał się całkiem udanym dla funduszy obligacji. Wydaje się, że ten rok będzie znacznie trudniejszy, zwłaszcza dla rynków obligacji skarbowych. Nie będzie to jednak stanowiło problemu dla funduszu rynku pieniężnego. Fundusz Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) stanowi dobre uzupełnienie portfela, przynosząc zmniejszenie ryzyka i atrakcyjną stopę zwrotu przy niskim ryzyku. W ubiegłym roku fundusz ten zarobił prawie 2,09%, przy bardzo niskiej zmienności stopy zwrotu.

Zmiany w portfelu uczestnika będą widoczne z datą wyceny na 11 stycznia

TAGI:

Liga EkspertówRafał Bogusławski

Barometr inwestycyjny

Prognoza na styczeń 2018

nota biograficzna

Rafał Bogusławski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Commercial Union, początkowo na stanowisku analityka, a następnie stratega rynku akcji, odpowiedzialnego za sporządzanie analiz spółek i zarządzanie portfelami akcji. W latach 2003-2009 członek rad nadzorczych: Cersanit S.A., Grajewo S.A., Zelmer S.A., Synthos S.A., Poligrafia S.A. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2013 r. zatrudniony w DM BZ WBK na stanowisku analityka rynków finansowych, gdzie odpowiadał za przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków walutowych i akcyjnych. Od września 2013 r. jest zarządzającym funduszami i strategiem w Amundi Polska TFI S.A., które często reprezentuje również w mediach i dyskusjach panelowych. Główne obszary zainteresowań zawodowych to makroekonomia i tworzenie strategii inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie scenariuszy makroekonomicznych i strategii inwestycyjnych opartych na tych scenariuszach, zarządzanie portfelami akcyjnymi i mieszanymi.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę