Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Koniec pewnej epoki. Marcin Dyl, prezes IZFiA, złożył rezygnację

03.10.2019 | analizy.pl
Prof. Marcin Dyl złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W formalnych strukturach IZFiA pozostanie do końca grudnia tego roku

Prof. Marcin Dyl złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu IZFiA i jego stosunek pracy wygaśnie z końcem roku. Marcin Dyl jest prezesem Izby od lipca 2005 r. i jest to jego już 5. kadencja.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zdecydowałem się podjąć ten krok po wielu miesiącach namysłu. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Radą Izby. Moim zamiarem jest pozostanie w ścisłym związku zawodowym ze środowiskiem rynku kapitałowego, a przede wszystkim z sektorem funduszy inwestycyjnych, któremu nadal będę służył swoim doświadczeniem. Po latach pracy w organizacji samorządowej funduszy chciałbym zająć się czynną praktyką prawniczą. Będzie więc dla mnie zaszczytem wspierać Izbę swoją ekspertyzą. Odchodząc z IZFiA pozostawiam organizację w dobrych rękach - w niedalekiej perspektywie znajduje się połączenie TFI i PTE zatem wiceprezes Małgorzata Rusewicz zapewni naszej instytucji kompetentną kontynuację – mówi prof. Marcin Dyl.

Marcin Dyl ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym jest związany od początku swojej drogi zawodowej. Pracę rozpoczął w 1994 r. w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF). Prezesem Izby jest od 14 lat, równolegle prowadząc pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w tematyce funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zaś jego habilitacja dotyczyła środków nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Od 2018 r. wchodzi w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Prywatnie jest zapalonym brydżystą i szachistą.

Oczywiście bardzo żałujemy, że nie udało nam się przekonać prezesa Marcina Dyla, by zechciał pozostać we władzach IZFiA dłużej, jednak rozumiemy w pełni jego decyzję. Prezes Dyl od lat był filarem reprezentacji funduszy na rynku, jego profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i racjonalne, koncyliacyjne podejście do problemów nie da się przecenić. Dlatego przede wszystkim Rada Izby chciałaby złożyć prezesowi Dylowi wielkie podziękowanie za kilkanaście lat pracy na rzecz naszego środowiska i wiele sukcesów, które udało się osiągnąć. IZFiA jest dzisiaj marką o wysokiej reputacji, instytucją powszechnie szanowaną, rozpoznawalną i stawianą w pierwszym szeregu wśród organizacji rynku kapitałowego, w której członkostwo jest wyróżnieniem i ma wymierną wartość. W imieniu Rady Izby pragnę wyrazić intencję dalszej współpracy z prof. Dylem nawet wtedy, gdy już nie będzie członkiem władz statutowych IZFiA – powiedział Piotr Żochowski, Przewodniczący Rady IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Za: IZFiA

TAGI:

IZFiAMałgorzata RusewiczMarcin Dyl

zobacz także

↑ na górę