Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI S.A. w Polsce

18.06.2019 | analizy.pl
Źródło: Africa Studio / Shutterstock.com
Generali i Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce. Do zarządu wszedł Kazimierz Fedak

Generali otrzymało już w tym celu wszelkie niezbędne zgody od organów regulacyjnych i ds. ochrony konkurencji i konsumentówGenerali zawarło umowę nabycia 100% akcji w polskiej spółce zarządzającej aktywami Union Investment TFI S.A. już w październiku 2018.
 
- Nasz region jest postrzegany jako strategiczny rynek zwiększający konkurencyjność i rentowność Grupy Generali. Obiecująca dynamika polskiego rynku zarządzania aktywami, największego w Europie Środkowo-Wschodniej, jest wspierana z jednej strony przez silną ekonomię, z drugiej przez odpowiednie regulacje rynkowe. Ta niezwykle ważna akwizycja pozwoli wzmocnić naszą obecność na polskim rynku zarządzania aktywami i jest działaniem doskonale wpisującym się w założenia określone w strategii Zarządzania Aktywami w regionie. - powiedział Luciano Cirinà, Austria, CEE & Russia Regional Officer. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- Jesteśmy dumni, że wzmacniamy obecność Generali w Polsce, poszerzając naszą działalność o sektor zarządzania aktywami. Jestem przekonany, że łącząc kapitał ludzki, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe, zarówno Union Investment, jak i Generali, będziemy mogli oferować naszym klientom szerszy zakres produktów finansowych i jeszcze lepszą obsługę - skomentował Andrea Simoncelli, prezes zarządu spółek Generali Polska.

18 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Union Investment TFI SA powołano nową Radę Nadzorczą w składzie: 
  1. Josef Beneš – Przewodniczący,
  2. Andrea Simoncelli – Wiceprzewodniczący,
  3. Maciej Fedyna,
  4. Marcin Orlicki,
  5. Gregor Pilgram,
  6. Grzegorz Piwowar.


Rada Nadzorcza zdecydowała o poszerzeniu składu zarządu Union Investment o nowego członka zarządu. Został nim Kazimierz Fedak, który dołączył do Generali CEE Holding w 2018 roku i odpowiada za rozwój biznesu zarządzania aktywami w regionie. Posiada prawie 20 lat doświadczenia, które zdobywał w instytucjach finansowych. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, kierunek: fizyka stosowana. Uzyskał również tytuł MBA na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign.

Union Investment TFI jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro. Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu. Union Investment TFI posiada kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jak również oferuje inne rozwiązania inwestycyjne.

Generali działa w Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. W listopadzie 2018 roku podpisało porozumienie w celu zakupienia Grupy Concordia, specjalizującej się w ubezpieczeniach z sektora rolniczego. Generali jest jedną z pięciu największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, ze składką przypisaną brutto 670 milionów euro i udziałem w rynku na poziomie 5% w 2018 roku.

Generali Polska jest ważną grupą ubezpieczeniową w Polsce oraz częścią Grupy Generali - niezależnej, włoskiej Grupy, o silnej pozycji międzynarodowej. Założona w 1831 roku, Grupa Generali znajduje się wśród wiodących na świecie ubezpieczycieli i działa w 50 krajach, z przypisem składki przekraczającym 67 miliardów euro w 2018 roku. Z niemal 71 000 pracowników na świecie i 57 milionami klientów, Grupa zajmuje wiodącą pozycję w Zachodniej Europie i jej obecność coraz bardziej liczy się w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Azji. Generali działa w Polsce od 1998 roku. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. 

W Austrii, Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Rosji Grupa prowadzi działalność poprzez jej Biuro Regionalne Austria, CEE i Rosja z siedzibą w Pradze, będąc w 12 krajach jednym z trzech wiodących ubezpieczycieli w regionie.

/aol

TAGI:

GeneraliUnion Investment TFI

zobacz także

↑ na górę