Q.2019 – nowa strategia Quercus TFI

03.01.2019 | Katarzyna Czupa
Źródło: wavebreakmedia / shutterstock.com
Fundusze dłużne, inwestycje na rynku globalnym, autorski fundusz absolutnej stopy zwrotu oraz nowi zarządzający – tak w nowy rok wchodzi Quercus TFI. Cel to odbudowa aktywów

Quercus TFI wchodzi w 2019 r. z nową strategią "Q.2019". Jej trzonem są dwa nowe obszary inwestycyjne, czterej nowi zarządzający i pięć nowych funduszy, mówił Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Od momentu powstania towarzystwa specjalizowaliśmy się głównie w dwóch obszarach. Pierwszy to akcje średnich i małych spółek, zarówno na rynku polskim jak i ościennych, takich jak Turcja, Rosja, Niemcy oraz Austria i Czechy. Skupialiśmy się również na instrumentach dłużnych emitowanych przez banki i spółki giełdowe, czyli obligacjach korporacyjnych. Od nowego roku wprowadzamy dwa nowe filary – obligacje skarbowe oraz inwestycje globalne, czyli akcje notowane na rynkach rozwiniętych, instrumenty pochodne, wybrane surowce – tłumaczył Buczek.

Jak wskazywał prezes towarzystwa, to pozwoli zdywersyfikować portfolio produktów Quercus TFI. Na tej czterofilarowej podstawie Quercus TFI chce działać przez następne 5–10 lat, choć nie wyklucza ewentualnych nowych produktów wzbogacających ofertę.

Nowe obszary kompetencyjne wymusiły poszerzenie zespołu inwestycyjnego. Z początkiem tego roku dołączyli do niego Jarosław Jamka, zastępca dyrektora departamentu inwestycyjnego (wcześniej w Ipopema TFI), Mariusz Zaród, dyrektor ds. instrumentów dłużnych (wcześniej w Ipopema TFI), Piotr Miliński, zarządzający (wcześniej w Ipopema TFI) oraz Mariusz Petelski, zarządzający funduszem autorskim (wcześniej Insignis TFI). Sebastian Buczek poinformował również, że z końcem 2018 r. Wojciech Zych i Marek Buczak odeszli z Quercus TFI.

Jeśli chodzi o ofertę produktową TFI, Quercus Europa został przekształcony w Quercus Dłużny Krótkoterminowy, a Quercus Rosja w Quercus Obligacji Skarbowych. Nowymi produktami zarządza Mariusz Zaród.

Oba fundusze będą skupiały się na papierach skarbowych, jednak ich strategia inwestycyjna różni się. Quercus Dłużny Krótkoterminowy jest produktem o najniższym ryzyku w ramach Quercus SFIO. Choć nie spełnia kryteriów funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu przepisów unijnych, stanowi substytut lokaty bankowej. Zgromadzony kapitał lokowany będzie głównie w obligacje skarbowe krótkoterminowe lub zmiennokuponowe, czyli papiery o niskim ryzyku zmienności. Dopełnieniem portfela będą obligacje bankowe i emitowane przez przedsiębiorstwa, głównie te notowane na GPW. Jeśli chodzi o Quercus Obligacji Skarbowych, to 100% środków będzie inwestowane w obligacje skarbowe, nie tylko polskie ale i innych krajów, choć dominować będzie Polska. Warto dodać, że w grę wchodzi jedynie twarda waluta (USD i EUR). W obu funduszach ryzyko walutowe będzie w całości zabezpieczane – wyjaśniał Mariusz Zaród.

Dwa kolejne rozwiązania to Quercus Global Balanced i Quercus Global Balanced Plus FIZ, które powstały z przekształcenia funduszu Quercus Selektywny i Quercus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.

W Quercus Global Balanced chcemy dostarczać dodatnie stopy zwrotu w średnim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował globalnie, czyli może zdarzyć się sytuacja, że w danym momencie ekspozycja na Polskę będzie zerowa. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w różne klasy aktywów – nie inwestujemy wyłącznie w akcje czy obligacje, ale na przykład również w surowce (ropa czy złoto). To działanie ma zapewnić dywersyfikację portfela i mniejszą zmienność. Duży nacisk kładziemy również na analizę momentu, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o cykl koniunkturalny i giełdowy, to ma bardzo duże znaczenie dla wyników poszczególnych klas aktywów. W tym funduszu liczy się przede wszystkim wyczucie rynku – wyjaśniał Jarosław Jamka.

Jak zaznaczał Sebastian Buczek, strategia inwestycyjna Quercus Global Balanced Plus FIZ będzie podobna, jednak tu ze względu na formułę funduszu zamkniętego elastyczność zarządzających będzie większa.

Paletę nowych produktów zamyka Alphaset FIZ, autorski fundusz absolutnej stopy zwrotu, którym zarządza Marcin Petelski. Sebastian Buczek podkreślał, że pomimo tego że ubiegły rok nie był udany dla funduszy z tego segmentu, to na dłuższą metę jest w niej potencjał i towarzystwo chce być w tym obszarze aktywne.

Ten fundusz będzie skupiał się na selekcji spółek do portfela, będą to przede wszystkim podmioty polskie, które charakteryzują się wysoką płynnością – będą to duże, bardzo duże, a czasem średnie spółki. Fundusz jest adresowany wyłącznie do dużych inwestorów – minimalna wpłata to 200 tys. zł, i będzie on dostępny tylko i wyłącznie w Quercus TFI – wyjaśniał.

Prezes towarzystwa podkreślał, że pomimo ostatnich zmian, cel strategiczny Quercus TFI pozostaje bez zmian – zespół pracuje nad wzrostem wartości akcji spółki i plan na najbliższe miesiące to odbudowa strat poniesionych w 2018 r.

Chcielibyśmy, żeby w tym roku cena naszych akcji zaczęła rosnąć. Chcemy to osiągać dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym funduszy oraz dystrybucji naszych produktów wśród zamożnych klientów za pośrednictwem private bankingu i sprzedaży bezpośredniej. Oczywiście chcemy, by nasze aktywa pod zarządzaniem były wyższe niż w 2018 r. Cały czas widzimy duży potencjał rozwojowy na rynku funduszy – nasz udział ma szanse rosnąć – dodał.

Motorem wzrostu aktywów mają być trzy nowe fundusze: Quercus Dłużny Krótkoterminowy, Quercus Obligacji Skarbowych i Alphaset FIZ. Jeśli chodzi o dwa produkty dłużne, celem na ten rok jest pozyskanie łącznie kilkuset milionów złotych do obu produktów. Zdaniem Sebastiana Buczka, przekonanie klientów do funduszy Quercus Global Balanced i Quercus Global Balanced Plus FIZ, zwłaszcza po bardzo trudnym roku dla funduszy absolutnej stopy zwrotu, zajmie trochę więcej czasu – klienci zanim zainwestują środki, będą chcieli zobaczyć pierwsze efekty nowej strategii.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

Jarosław JamkaMarcin PetelskiMariusz ZaródproduktyQuercus TFISebastian Buczek

zobacz także

↑ na górę