Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2018)

06.11.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Trzeci kwartał 2018 r. upłynął pod znakiem kontynuacji wzrostu liczby klientów TFI – zainteresowanie usługami oferowanymi przez krajowe towarzystwa rośnie systematycznie od blisko dwóch lat

Okres od lipca do września tego roku był dość udany. Według zgromadzonych przez nas danych, w ciągu trzech miesięcy liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o ok. +11 tys. osób. Przyrost był mniejszy niż w poprzednich okresach, jednak udało się utrzymać dodatnią dynamikę. Na koniec września 2018 jednostki i certyfikaty w 20 monitorowanych przez nas towarzystwach posiadało ok. 2,3 mln osób (warto przy tym pamiętać, że jedna osoba może być klientem kilku TFI). To najwięcej od marca 2012 r.

Rosnące grono osób korzystających z usług TFI to po raz kolejny przede wszystkim efekt wzrostu liczby klientów największych polskich towarzystw. Niezmiennie liderem w pozyskiwaniu inwestorów jest PKO TFI – w III kwartale br. w produkty TFI zdecydowało się zainwestować ponad 12 tys. nowych osób (netto). W efekcie liczba jego klientów przekroczyła poziom 550 tys. Warto dodać, że jest to jedyne bankowe towarzystwo, które w okresie od lipca do września doświadczyło przyrostu inwestorów.

III kwartał był bardzo udany także dla Investors TFI – liczba jego klientów wzrosła o prawie +8 tys. osób. Grono osób korzystających z usług tego TFI rośnie nieprzerwanie od czerwca 2016 r. W efekcie liczba klientów Investors TFI zbliżyła się do 120 tys. Nowych inwestorów systematycznie pozyskują także NN Investment Partners TFI i Union Investment TFI – z ich usług na koniec września korzystało odpowiednio 264 tys. i 152 tys. osób.

W gronie mniejszych podmiotów okres od lipca do września był udany dla Quercus TFI i Superfund TFI. Na uwagę zasługuje zwłaszcza drugie z towarzystw – liczba jego klientów wzrosła aż o +10%. W minionym kwartale dość słabo poradziły sobie natomiast podmioty z grup ubezpieczeniowych – tylko jedno z czterech TFI doświadczyło przyrostu liczby klientów.

Zespół Analiz Online    

TAGI:

Investors TFIliczba klientów NN Investment Partners TFIPKO TFIUnion Investment TFI

Popularne


zobacz także

↑ na górę