Struktura oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2017)

19.03.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W ostatnim kwartale 2017 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych wzrosła o ponad +27 mld zł. To zasługa przede wszystkim wzrostu środków trzymanych na depozytach

W instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE Polacy zgromadzili na koniec grudnia 1 386 mld zł – o +27 mld zł więcej kwartał do kwartału i o przeszło +107 mld zł więcej rok do roku.

W czwartym kwartale najbardziej wzrosły aktywa zgromadzone na depozytach w bankach i SKOK-ach (+19 mld zł). Przy czym wzrost dotyczył wyłącznie depozytów bieżących. Wartość środków zgromadzonych na lokatach terminowych spadła bowiem względem poprzedniego kwartału o przeszło -4 mld zł. Ich mniejsza popularność to efekt niskiego oprocentowania i rosnącej inflacji w Polsce. W efekcie realna stopa zwrotu z tych instrumentów coraz częściej jest ujemna. W sumie na depozytach bieżących i terminowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły już ponad 753 mld zł.


W IV kwartale rosły także aktywa detalicznych funduszy inwestycyjnych (+6,3 mld zł). W obliczu ujemnego realnego oprocentowania lokat bankowych i słabszego ostatniego kwartału na Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wartość aktywów, głównie dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży, wzrosła w tym segmencie o przeszło +3,8 mld zł. W sumie na koniec 2017 roku aktywa we wszystkich krajowych funduszach sięgnęły 130 mld zł (po wyłączeniu środków pozyskanych poprzez UFK), co oznacza wzrost o +6,3 mld zł k/k i przebicie historycznego maksimum z 2007 roku.
  

Ostatni kwartał był zwieńczeniem udanego roku pod względem aktywów zgromadzonych w obligacjach skarbowych, które wzrosły o przeszło +1 mld zł k/k (+6,9%) i wyniosły na koniec grudnia ponad 16 mld zł. Niezmiennie dużą popularnością cieszyły się dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu na poziomie 2,1%. Warto jednak zauważyć, że Ministerstwo Finansów od października zaczęło oferować 3-miesięczne obligacje o stałym oprocentowaniu 1,5% w skali roku. Chociaż jest to poziom niższy od inflacji, to spotkały się one z dużym zainteresowaniem. Sprzedaż w czwartym kwartale przekroczyła solidne 0,65 mld zł. Dużą popularnością cieszyły się również obligacje indeksowane inflacją, 4- i 10-letnie (razem 0,90 mld zł).
 
To był słabszy kwartał dla warszawskiej GPW. W związku z tym szacujemy spadek wartości akcji o blisko -0,5 mld zł k/k do ok. 57,4 mld zł. Nie zmienia to faktu, że cały poprzedni rok upłynął pod znakiem dynamicznego wzrostu GPW (głównie za sprawą największych spółek publicznych) i, co za tym idzie, wyraźnego wzrostu dynamiki środków ulokowanych w akcjach przez gospodarstwa domowe (+30,6%).


Warto zwrócić uwagę na aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Na koniec roku ich wartość wyniosła 179,5 mld zł, co oznacza spadek względem poprzedniego kwartału o przeszło -1,5 mld zł. Pierwszym powodem była wspomniana słabsza koniunktura na warszawskiej giełdzie (w portfelach OFE znajdują się w przeważającej mierze akcje polskich spółek). Drugim był negatywny wpływ tzw. „suwaka”, czyli stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny. W związku z obniżeniem od października ubiegłego roku wieku emerytalnego (z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet) automatycznie więcej środków zostało przeniesione do ZUS w ramach mechanizmu „suwaka”. W ostatnim kwartale było to łącznie prawie 3 mld zł, podczas gdy w poprzednich trzech było to średnio 1 mld zł.

Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

Popularne


zobacz także

↑ na górę