Struktura oszczędności gospodarstw domowych (wrzesień 2017)

21.12.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Według danych zgromadzonych przez nas z poszczególnych segmentów rynku, wartość oszczędności Polaków na koniec września 2017 roku wyniosła 1 357 mld zł.

To o +21 mld zł (+1,6%) więcej, niż na koniec czerwca tego roku. W skali 12 miesięcy dynamika utrzymała się powyżej +10%. Od września zeszłego roku oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosły o +128 mld zł.
 
 
 
Trzeci kwartał pod wieloma względami był podobny do drugiego. W ujęciu wartościowym najwięcej wzrosły środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych – o +6,4 mld zł do 181 mld zł. To zasługa kontynuacji dobrej passy na krajowej giełdzie, na której OFE inwestują gros swoich aktywów. W trzecim kwartale indeks WIG zyskał +5,4% (tyle samo co w drugim). Wpływ transferów środków z ZUS był natomiast niewielki, co wynika z niższych wpłat do systemu kapitałowego, przy jednoczesnym stopniowym przenoszeniu z OFE do ZUS środków w ramach tzw. mechanizmu „suwaka”. Wpływ tego mechanizmu jest natomiast istotny w IV kwartale tego roku (negatywny), co wynika z obniżenia wieku emerytalnego, a co za tym idzie zwiększenia wartości przelewów z OFE do ZUS.
 
Istotnie w ujęciu wartościowym wzrosły także aktywa zgromadzone w detalicznych funduszach inwestycyjnych oraz akcjach spółek publicznych. W pierwszym przypadku aktywa wzrosły o +3,4 mld zł do 122 mld zł na koniec września. To zasługa zarówno dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych, ale także nowych wpłat środków przez klientów. Ci wybierają jednak głównie strategie o niższym poziomie ryzyka, czyli gotówkowe i dłużne oraz mieszane, szukając atrakcyjnej alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat.
 

To jednak wciąż depozyty ulokowane w bankach i SKOK-ach mają największy udział w oszczędnościach gospodarstw domowych, choć we wrześniu nieco spadł (do 54,2%). W sumie na koniec trzeciego kwartału było w nich zgromadzone łącznie prawie 735 mld zł, o ponad +2 mld zł więcej niż na koniec czerwca. Została utrzymana tendencja powiększającej się przewagi środków trzymanych na rachunkach bieżących nad środkami ulokowanymi na depozytach terminowych. Na rachunkach bieżących i ROR-ach gospodarstwa domowe na koniec września br. zgromadziły 432 mld zł, o ponad +5 mld zł więcej niż na koniec czerwca. Tymczasem wartość środków ulokowanych na depozytach terminowych zmniejszyła się w tym okresie o -3,0 mld zł do 303 mld zł na koniec września. Niskie oprocentowanie depozytów może również stać za wzrostem udziału gotówki w portfelach Polaków. W trzecim kwartale jej wartość wzrosła o +4,3 mld zł (+2,4%). W sumie niskooprocentowane środki (depozyty bieżące i terminowe plus gotówka) odpowiadają za 67,5% wszystkich oszczędności polskich gospodarstw domowych.
 
Powoli rośnie udział obligacji skarbowych w portfelach gospodarstw domowych, choć wciąż nie przekracza 2%. Pod względem sprzedaży trzeci kwartał tego roku był podobny do bardzo udanego drugiego. Według danych Ministerstwa Finansów sprzedano w nim obligacje za łączną kwotę 1,5 mld zł. Największą popularnością cieszyły się obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu oraz czteroletnie indeksowane inflacją. Wszystko wskazuje na to, że czwarty kwartał będzie jeszcze lepszy – tylko w październiku i listopadzie sprzedaż sięgnęła +1,7 mld zł, a całoroczna sprzedaż jest już niemal równa rekordowi z 2008 r.
 

Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

zobacz także

↑ na górę