Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

OFE kończą 18 lat – jak sobie poradziły z oszczędnościami Polaków?

19.05.2017 | Katarzyna Czupa
W ostatnich latach działalność OFE została poddana wielu zmianom. Mimo wprowadzonych ograniczeń wypracowane stopy zwrotu wypadają całkiem nieźle

W najbliższą sobotę minie 18 lat odkąd na rynku pojawiły się Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Wygląda na to, że w związku z planowaną reformą systemu emerytalnego, w przypadku OFE dorosłość oznacza także schyłek funkcjonowania. Warto zatem dokonać pewnego podsumowania. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Obecnie na rynku funkcjonuje 12 Otwartych Funduszy Emerytalnych. 20 maja swoje 18-lecie obchodzić będzie dziesięć z nich, pozostałe dwa – Pekao OFE i Allianz Polska OFE – powstały kilka miesięcy później, odpowiednio w lipcu oraz sierpniu 1999 r.

Wartość oszczędności zgromadzonych w ramach tzw. II filara systemu emerytalnego, który tworzony jest przez wspomniane wyżej podmioty, wynosi przeszło 173 mld zł (dane na 17 maja). W swoim szczytowym momencie, który przypadł na listopad 2013, czyli tuż przed reformą emerytalną z 2014 r., OFE zarządzały kapitałem sięgającym blisko 306 mld zł. W efekcie wprowadzonych zmian, polegających m.in. na przekazaniu ponad połowy środków do ZUS (całość kapitału zainwestowanego w obligacje skarbowe), w lutym 2014 roku wartość aktywów spadła z 298 mld do 151 mld zł. W ramach reformy zniesiono także obowiązek odkładania środków w OFE oraz wprowadzono zakaz inwestowania w obligacje skarbowe. Od kilku miesięcy trwają prace nad dalszymi zmianami, które w efekcie mają zlikwidować instytucję jaką są OFE i przekształcić je w fundusze inwestycyjne.


Na wielkość aktywów OFE mają wpływ nie tylko wpłacone składki uczestników, ale także umiejętności zarządzających do pomnażania zgromadzonego kapitału. W ciągu 18 lat najwyższą stopę zwrotu wypracował Nationale-Nederlanden OFE – jak dotąd wartość jego jednostek wzrosła o przeszło +360% (dane na 17 maja 2017 r.). Na podium znalazły się także Nordea OFE oraz MetLife OFE, których wyniki wynoszą odpowiednio +359% i +339%. Najgorzej wypadł OFE Pocztylion, którego stopa zwrotu wyniosła +299%.

(Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych)

Jak OFE wypadają na tle innych rozwiązań inwestycyjnych? Biorąc pod uwagę, że skład portfeli OFE uległ zmianie (od 2014 r. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe) porównaliśmy je do dwóch grup funduszy. Pierwsza z nich to fundusze polskie stabilnego wzrostu, które stanowią odnośnik dla portfeli OFE sprzed wspomnianej reformy. Druga to fundusze akcji polskich, które są punktem odniesienia od lutego 2014 r.

Okazuje się, że licząc od 20 maja 1999 r., średnia stopa zwrotu OFE wynosi +335%. To znacznie lepszy wynik od tych, które wypracowały zarówno fundusze stabilnego wzrostu (+190%), jak i fundusze akcji polskich (+230%).


Na korzyść OFE działa m.in. niski poziom opłat za zarządzanie, które mają wpływ na ostateczny wynik. Co ciekawe, w analizowanym okresie OFE wypracowały wynik lepszy także od indeksu WIG (zyskał w tym czasie +323%).

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku historia OFE dobiegnie końca. Na 2018 r. zapowiedziana jest bowiem realizacja reformy systemu emerytalnego. Zgodnie z jej założeniami OFE mają być przekształcone w fundusze inwestycyjne – 75% aktywów ma trafić na Indywidualne Konta Emerytalne Polaków. Natomiast pozostałe 25% aktywów zostanie przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zarządzanie którym ma przejąć PFR.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

aktywa OFEfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze mieszane polskie stabilnego wzrostuOFEWIGwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę