UniWIBID Plus - prosto do celu
22.12.2016 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 22 grudnia 2016 r.

Fundusz: UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Chociaż na przestrzeni lat grupa funduszy korporacyjnych znacząco poszerzyła szeregi, to zaledwie kilka produktów realizuje politykę inwestycyjną w 100% opartą na obligacjach przedsiębiorstw. Jednym z nich jest UniWIBID Plus, jednocześnie najstarszy i jeden z największych reprezentantów grupy. Charakterystyka produktu pozostaje niezmienna od lat – zarządzający (obecnie Marek Warmuz) konstruuje portfel w taki sposób, aby zminimalizować zmienność jednostki, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności atrakcyjnej na tle oferty depozytowej. Jak dotychczas sztuka ta udaje się z powodzeniem. Jeżeli porównać stopy zwrotu do benchmarku (jest nim 100% WIBID1M pomniejszony o stopę rezerwy obowiązkowej), to zarówno w krótkim jak i średnim terminie fundusz notuje istotną nadwyżkę ponad wzorcem. W długim terminie zależność ta również jest prawdziwa, jeżeli wyłączyć 2012 rok, słabszy z powodu odpisów na obligacjach spółek budowlanych. Pomimo to, nawet uwzględniając ten gorszy okres, w horyzoncie 10 lat benchmark również został pobity. Osiągnięte wyniki tracą nieco na atrakcyjności, jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy średni wynik w grupie. W ostatnich latach (kalendarzowych) fundusz najczęściej plasował się w drugim lub trzecim kwartylu, generalnie legitymując się wynikami zbliżonymi do średniej dla grupy.
 
Taka postawa w relacji do konkurentów wynika jednak z różnic w polityce inwestycyjnej pomiędzy nimi a UniWIBID Plus. Jak wspominaliśmy, w tym ostatnim za całość portfela odpowiadają obligacje korporacyjne, podczas gdy rywale często posiadają znaczący udział papierów skarbowych. To sprawia, że często są w stanie zarobić na zmianach cen tych instrumentów, a nie tylko z tytułu rentowności portfela. Było to widoczne szczególnie w pierwszej połowie br., przy umiarkowanie dobrej koniunkturze na rynku obligacji rządowych. Z drugiej jednak strony, w przypadku takiego załamania jak w listopadzie strategia ta może prowadzić do strat (jak w istocie było), której klienci funduszy korporacyjnych zwykle się nie spodziewają. Z tej perspektywy strategia przyjęta w UniWIBID Plus jest w pewnym sensie jednowymiarowa, ale jednocześnie bardzo przewidywalna. Inwestor wie, czego może oczekiwać i jeżeli tylko ryzyko kredytowe nie zmaterializuje się, to trudno oczekiwać by fundusz poniósł dotkliwą stratę.
 
W zakresie samego portfela na przestrzeni miesięcy nie zmienia się wiele. Warto jednak odnotować, że zgodnie z danymi ze sprawozdania na 06.2016 r. w portfelu było najwięcej składników w historii (91). Cały czas są to przede wszystkim duże firmy publiczne, głównie z sektora finansowego, ale jest też szeroka reprezentacja deweloperów. Portfel jest również szeroko zdywersyfikowany – zaledwie 3 emitentów posiada udział większy niż 3%. Jak jednak wspominaliśmy przy okazji poprzedniego ratingu, z naszego punktu widzenia niedogodnością jest wysoki (na czerwiec 2016 r. było to 7,3%) udział spółki CanPack. Z racji jednak tego, że papier ten zapada już w styczniu, nie stanowi to „być albo nie być” dla funduszu. Trzeba odnotować również odpis na papierach spółki Action (obecnie w postępowaniu naprawczym), który przełożył się na spadek wartości jednostki w wysokości -0,06% pod koniec lipca. Udział tej spółki na czerwiec to ok. 0,4% portfela. 
 
UniWIBID Plus to produkt, który od lat trzyma równą formę. Chociaż wynikami nie błyszczy na tle konkurentów, to oferuje w zamian przewidywalność oraz transparentną strategię. W Polsce bardzo niewiele funduszy ma „czysto” korporacyjną formę, co również czyni UniWIBID Plus godnym uwagi tych inwestorów, którzy chcą mieć w portfelu wyłącznie ryzyko sektora przedsiębiorstw. Za niezmiennie wysoką jakość produktu utrzymujemy notę 4 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne korporacyjneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę