Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rating dla Arka Obligacji Korporacyjnych - korporacyjny i europejski

24.11.2014 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 21 listopada 2014 r.

Fundusz: Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) - 4 gwiazdki
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych to jedna z dwóch „korporacyjnych propozycji” poznańskiego TFI. Od Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych odróżnia go forma prawna (FIO vs SFIO), profil klienta docelowego (klient detaliczny vs zamożny) oraz osoba menedżera (Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych zarządza Mariusz Zaród). Portfele obu funduszy pozostają natomiast niemal identyczne. Ok. 2/3 aktywów stanowią instrumenty dłużne przedsiębiorstw, oferowanych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych emitentów, z czego wiele z nich denominowanych jest w walutach innych niż polski złoty. Jednocześnie ryzyko walutowe jest zabezpieczane przy wykorzystaniu kontraktów terminowych forward, będąc źródłem dodatkowej stopy zwrotu z uwagi na punkty swapowe. Jednocześnie znacząca ich część oferuje stały kupon, co jak dotychczas pomagało w środowisku spadających w strefie euro stóp procentowych. W przypadku ich wzrostu wykorzystywane mogą być instrumenty pochodne (IRS) pozwalające zamieniać oprocentowanie stałe na zmienne. Co istotne zarządzający stawia przede wszystkim na papiery największych polskich firm, z których najliczniej reprezentowany jest sektor finansowy. Obligacje skarbowe (prawie wyłącznie polskiego Skarbu Państwa) stanowią do 25% aktywów, a ich głównym zadaniem jest zapewnianie wysokiej płynności.
 
W przypadku rozwiązań długu korporacyjnego kluczowym obszarem zarządzania jest ryzyko kredytowe, związane z nabywanymi instrumentami. W Arka BZ WBK TFI stosowany jest bardzo solidny, systemowy proces jego weryfikacji i monitorowania. Jednym z filarów jest niezależny dział ryzyka, którego zadaniem jest m.in. ocena ryzyka emitentów, dopuszczanie poszczególnych papierów na listę transakcyjną oraz monitorowanie limitów inwestycyjnych. Ponieważ kryteria doboru są wysokie, a limity inwestycyjne restrykcyjne, do portfela w większości trafiają instrumenty o niskich marżach, przez co całkowita rentowność portfela jest niska na tle konkurentów. Z drugiej strony jednak, można to interpretować jako świadectwo relatywnie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Ma to swoje odzwierciedlenie w zestawieniach stóp zwrotu grupy, które dla Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych okazują się przeciętne. Co więcej, nie można określić ich mianem stabilnych i powtarzalnych. Fundusz na zmianę gości w każdym z kwartyli, przez co przewidywanie jego krótkoterminowych wyników jest utrudnione. Mankamentem są także dość wysokie koszty rozwiązania, określane przez parametr total expense ratio.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne korporacyjneMariusz Zaródratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę