Quercus Agresywny - Cel na fundamenty mniejszych spółek
11.10.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 10 października 2017 r.

Fundusz: QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) - 5 gwiazdek
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Quercus Agresywny to flagowy produkt z oferty Quercus TFI, w najczystszej formie wyrażający ideę tego towarzystwa w zakresie konstruowania portfela funduszu akcyjnego. Cechą charakterystyczną produktu jest silniejsza niż u rywali koncentracja zarządzającego (Sebastiana Buczka) na krajowych spółkach o średniej i małej kapitalizacji. Jeżeli zaś chodzi o komponent zagraniczny, to jest on raczej uzupełnieniem inwestycji w Polsce, niż elementem przesądzającym o relatywnej sile lub słabości produktu – emitenci spoza GPW odpowiadają za kilka procent portfela. Przy zarządzaniu funduszem nie jest stosowana aktywna gra alokacją, nie znajdują zastosowania jednostki uczestnictwa innych produktów czy różnego rodzaju instrumenty pochodne. Uwaga zarządzającego skupia się w tym przypadku na wnikliwej analizie fundamentalnej mniejszych spółek i dołączaniu ich do portfela w momentach, gdy wyceniane są tanio. Jeżeli zaś chodzi o skalę rynkowych zakładów w postaci przeważania bądź niedoważania poszczególnych firm (active shares), to regularnie należy ona do najwyższych w grupie. Różnicę względem konkurentów dostrzec można nie tylko w odmiennej strukturze spółek, ale także po stronie kosztowej – opłata za zarządzanie jest niższa od przeciętnej, a stawka success fee oparta jest o czytelny z perspektywy inwestorów mechanizm.
 
Opinia Analiz Online
Pierwszych 9 miesięcy 2017 r. inwestorzy, którzy ulokowali środki w Quercus Agresywny, nie będą prawdopodobnie wspominali jako udanych. Chociaż wypracowana od stycznia stopa zwrotu to +13,2%, to jednak przeciętny wynik w grupie był o +2,7 pkt proc. wyższy, co w tabeli oznacza odległe 44 miejsce w gronie 62 produktów. Nie lepiej wygląda również zestawienie z benchmarkiem w postaci WIG, który w 2017 r. zyskał już +24,2%. Taki spadek formy wynika wprost z odmiennej charakterystyki portfela, będącej pochodną podejścia do inwestycji w długim terminie. Niecodzienna sytuacja na GPW, polegająca na relatywnej sile spółek z WIG20 sprawiła, że konkurencja partycypowała w hossie na krajowych blue chips w niewspółmiernie większym stopniu. Dość wspomnieć, że indeks największych i najbardziej płynnych spółek zyskał w trakcie 9 miesięcy blisko +26,0%, podczas gdy spółki z mWIG40 urosły +18,3%, a te zgrupowane w sWIG80 wypracowały skromne +6,1%. Według sprawozdania na koniec czerwca firmy z WIG20 odpowiadały za zaledwie 19,7% portfela akcyjnego (średnia u konkurencji to 40,7%), spółki średnie ważyły 19,5% (22,4%), a sWIG’owe aż 35,9% (15,4%). Pewnego rodzaju „kapryśność” krajowych MiŚ-ów przyczyniła się już do słabości funduszu we wcześniejszej historii, kiedy to ich notowania spadały w 2014 r. gwałtowniej niż szeroki rynek. Podobnie wtedy, jak i teraz pogorszenie konkurencyjności nie wynikało z obniżenia jakości zarządzania bądź poważnych błędów selekcyjnych, ale z niesprzyjającego rozkładu sił na GPW.

Uzasadnienie oceny
Fundusze akcji polskich uniwersalnych nie są rozwiązaniem dla inwestorów o słabych nerwach, a Quercus Agresywny jest bardzo jaskrawym przykładem tego, że takie produkty wiążą się z ryzykiem. Nie inny jest zresztą komunikat ze strony TFI, które informuje, że portfel jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji, a zalecany okres inwestycji to 5 lat. Owa „agresywność” dotyczy jednak raczej skali zakładów niż aktywności po stronie wpisania się w krótkoterminowe trendy i skali rotowania portfela. Chociaż pogorszenie się krótkoterminowych stóp zwrotu nie wygląda zachęcająco, to jednak w długim terminie sztandarowe rozwiązanie Quercus TFI nie ustępuje konkurencji pola. Dostarczona inwestorom stopa zwrotu w przeciągu minionych 60 miesięcy to +49,4%, co oznacza pokonanie przeciętnego wyniku o +14,1 pkt proc. i miejsce w I kwartylu - WIG wzrósł w tym czasie o blisko +47%. Długoterminowy ranking, kalkulowany przy uwzględnieniu ryzyka to wysokie 4a. Z naszej perspektywy pogorszenie krótkoterminowych wyników nie jest przesłanką wystarczającą do degradacji z pierwszej ligi - stąd utrzymujemy 5 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneQuercus TFIratingi i analizy funduszySebastian Buczek

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

13.07.2018
↑ na górę