Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (luty 2017)
10.03.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Luty 2017 r. przyniósł istotny napływ kapitału do polskich funduszy inwestycyjnych. Głównym motorem sprzedaży były fundusze aktywnej alokacji

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł ok. +1,4 mld zł. To najwyższy bilans sprzedaży od pięciu miesięcy i jeden z wyższych napływów netto w ciągu minionych 12 miesięcy.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Wynik ten jest tym bardziej znaczący, że stoją za nim głównie fundusze detaliczne, do których trafiło blisko +1,7 mld zł netto. To najwyższa wartość od 22 miesięcy. Niekwestionowanym liderem sprzedaży był Investor Płynna Lokata (Investor FIO), którego saldo wypłat i umorzeń wyniosło +125 mln zł. Na podium znalazły się również Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) oraz QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO). Jeśli chodzi o fundusze niedetaliczne, odnotowane przez nie bilans sprzedaży był ujemny.


Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, największą zmianą w porównaniu do stycznia jest powrót inwestorów do produktów o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, w tym do funduszy absolutnej stopy wzrostu. W styczniu do produktów realizujących tę strategię napłyneły jedynie 52 mln zł. W lutym bilans sprzedaży wyniósł +590 mln zł i był najwyższy od przeszło trzech lat. Najwyższe saldo sprzedaży odnotował PKO Globalnej Strategii FIZ, który w emisji certyfikatów pozyskał +75 mln zł netto. Na kolejnych miejscach znalazły się dwa produkty z oferty Trigon TFI - Trigon Polskie Perły FIZ oraz Trigon Quantum Neutral FIZ.

Sytuacja wygląda podobnie jeżeli chodzi o fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne. W styczniu saldo sprzedaży obu grup było ujemne. W lutym produkty te pozyskały odpowiednio 204 i 92 ml zł netto. Jeśli chodzi o pierwszy segment, klienci najchętniej wybierali produkty lokujące kapiał w zagraniczne obligacje korporacyjne (+295 mln zł). Liderem sprzedaży były Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) oraz Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO). Jeśli chodzi o fundusze gotówkowe i pieniężne, największy napływ kapitału netto odnotowały Investor Płynna Lokata oraz PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO).


Pomimo powrotu inwestorów do mniej ryzykownych produktów, fundusze akcyjne nie tracą na atrakcyjności. W lutym saldo wpłat i wypłat funduszy zaliczanej do tego segmentu wyniosło blisko +430 mln zł netto. Największą popularnością cieszyły się fundusze akcji polskich. Liderami sprzedaży w grupie produktów uniwersalnych były dwa fundusze z oferty BZ WBK TFIArka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) i Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO). Jeśli chodzi o rozwiązania skupiające się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, najwięcej kapitału przyciągnął PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO). W grupie funduszy akcji zagranicznych najwięcej środków netto pozyskał Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ, zarządzany przez Michała Cichosza.


Luty był dobrym miesiącem także dla funduszy mieszanych, których saldo sprzedaży wyniosło +252 mln zł netto. Inwestorzy najchętniej wybierali produkty polskie, w tym przede wszystkim fundusze z ochroną kapitału (wcześniej był to wyodrębniony segment rynku) oraz stabilnego wzrostu, których saldo wpłat i wypłat wyniosło odpowiednio +94 i +53 mln zł netto. Jeśli chodzi o pierwszą grupę niekwestionowanym liderem był QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), który przyciągnął ponad +90 mln zł netto. W drugiej grupie najbardziej popularne były Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) oraz BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO).

W lutym, po raz pierwszy od trzech miesięcy dodatnie saldo sprzedaży odnotowały fundusze nieruchomości. Przewagi wpłat nad umorzeniami doświadczyły także fundusze rynku surowców oraz sekurytyzacyjne. 

Katarzyna Czupa 
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę