Dlaczego za granicą fundusze są tańsze?
19.03.2019 | Ewa Bartosiak
Temat opłat w funduszach na 9 Fund Forum Analiz Online poruszany był niejednokrotnie, a nieco szersze światło na to zagadnienie rzucił Peter Scharl, przedstawiciel światowego giganta zarządzania aktywami – firmy BlackRock

Na obniżki opłat w funduszach inwestycyjnych wpływ ma kilka czynników, z których jako jeden z najważniejszych Peter Scharl wymienił kwestie regulacyjne, w szczególności dyrektywę MiFID II. Ścieżkę w tym zakresie wytyczyła już wcześniej Wielka Brytania implementując tzw. zasady RDR (Retail Distribution Review). Tym niemniej stopniowo w większości Europy (w tym w Polsce) nowo wdrażane prawo przekłada się na coraz mniejsze możliwości pobierania opłat w związku z wymogiem, aby potrącanie ich znajdowało bezpośrednie uzasadnienie w podnoszeniu jakości usług dla klienta. To z kolei przekierowuje branżę zarządzania aktywami w stronę modelu płatnego doradzctwa, gdzie to klient a nie dostawca produktu inwestycyjnego wynagradza sprzedawcę. Z tego względu według Petera Scharla doradztwo będzie pełniło coraz większą rolę w rozwoju branży, natomiast zarządzanie produktem zostanie scentralizowane. Wracając jednak do kwestii opłat – nowe regulacje wymuszają też większą transparentność informacji o tym, ile klient i za co zapłacił, a co za tym idzie stwarzają większą presję na maksymalne ograniczenie pobieranych prowizji.

Innym powodem spadku opłat w funduszach jest rozwój technologii informatycznych wspomagających zarówno proces zarządzania, jak i sprzedaży produktów inwestycyjnych. Jako przykład może posłużyć tu tzw. robodoradztwo, pozwalające na czerpanie korzyści z efektu skali i tym samym na obniżkę kosztów. Coraz większa uwaga przywiązywana do kwestii opłat to również pochodna sytuacji makroekonomicznej – środowisko niskich stóp procentowych sprawia, że w wielu wypadkach opłaty to znaczna część stopy zwrotu z inwestycji. Stąd klienci coraz baczniej przyglądają się, ile kosztuje ich wypracowanie złotówki zysku.

Peter Scharl pokusił się też o przybliżenie tego, jak w związku z powyższym będzie zmieniać się branża zarządzania aktywami. Jego zdaniem liczba oferowanych produktów, tak samo jak ich złożoność powinny spadać, na znaczeniu zyskają zaś doradcy, zwłaszcza jeśli chodzi o klienta zamożnego. Ten o mniej zasobnym portfelu częściej skorzysta z robodoradztwa i innych rozwiązań dostępnych bez wychodzenia z domu. Dodatkowo, jeśli chodzi o samą strukturę oferty TFI, presja opłat spowoduje, że coraz mniej miejsca znajdzie się na rynku dla funduszy aktywnie zarządzanych opartych o benchmark na rzecz bardziej skrajnych rozwiązań (rysunek poniżej). Z jednej strony chodzi o mniej lub bardziej płynne inwestycje alternatywne, z drugiej - o produkty zautomatyzowane, naśladujące konkretny indeks.


Ewa Bartosiak
Analizy Online

TAGI:

fundusze algorytmicznefundusze indeksoweFund ForumMiFID IIrobo-doradcy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę