Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PPK wchodzą na parkiet - podsumowanie panelu dyskusyjnego
14.03.2019 | Weronika Kałuska
Krajowy rynek finansowy z nadzieją czeka na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wpłaty uczestników mają zapewnić warszawskiej giełdzie stosunkowo wysokie, a przede wszystkim regularne napływy

O tym, jak PPK mogą w przyszłości zmienić obraz GPW podczas 9. Fund Forum Analiz Online rozmawiali przedstawiciele TFI, Polskiego Funduszu Rozwoju i specjaliści od finansów osobistych. Dyskusję prowadził Patrycjusz Wyżga, prezenter Programu 3 Polskiego Radia.

9 Fund Forum - Ewa Małyszko

Wstępem do panelu była prezentacja Ewy Małyszko, prezes PFR TFI. Jej myślą przewodnią była kruchość zaufania klientów do branży inwestycyjnej i konieczność jego odbudowy, która może być możliwa dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym.

– Od czasu kryzysu instytucje finansowe borykają się z brakiem zaufania klientów. Branża jest gotowa na odbudowę zaufania do instytucji finansowych i w efekcie zachęcenie całego społeczeństwa do uczestnictwa w PPK. Czas wrócić do korzeni i zbudować fundamenty dla działalności PPK. Drugiej takiej szansy nie będzie. Zamierzamy dołączyć do krajów, które mają najlepsze programy emerytalne i oszczędnościowe – mówiła podczas swojego wystąpienia.

O kształcie Pracowniczych Planów Kapitałowych i szansach, jakie dają one krajowemu rynkowi finansowemu rozmawia się od miesięcy. Uczestnicy panelu byli zgodni, co do tego, że PPK są krokiem w dobrą stronę. Jak twierdzili, ideałów nie ma, jednak wypracowana koncepcja jest najbardziej optymalną z punktu widzenia różnych grup interesariuszy. W wypowiedziach nie zabrakło także kilku słów krytyki.

– Według mnie wadą programu są nieczytelne warunki wyboru instytucji. Powinna istnieć możliwość wyboru dwóch dostawców w jednej firmie. Dostrzegam tu niebezpieczeństwo skorumpowania, podjęcia złych decyzji – mówił Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny prowadzący bloga „Subiektywnie o finansach”.

Kwestię tego ryzyka podejmowali także pozostali paneliści. Jak zauważył Leszek Jedlecki, wiceprezes zarządu NN Investment Partners TFI, sam proces sprzedaży jest prosty, jednak niektóre podmioty mogą sztucznie go skomplikować.

Głos w dyskusji na temat kształtu PPK zabrał także Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawiając pierwsze sukcesy pośrednio wynikające z Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

– Program ucierał się, biorąc pod uwagę sugestie wszystkich grup. Już mamy dwa sukcesy wynikające z funkcjonowania ustawy o PPK. Do KNF trafiło około 250 wniosków o uruchomienie PPE. Ponadto nigdy dotąd w takiej skali nie była prowadzona akcja edukacyjna dla społeczeństwa związana z długoterminowym oszczędzaniem. Czy coś jest do poprawy? Jest. Wpłynęło do nas około 120 zapytań interpretacyjnych, z czego 6-7 w przyszłości może wymagać poprawek – usłyszeliśmy.

Paneliści dyskutowali także na temat szans dla warszawskiej giełdy, jakie wynikają z wprowadzenia PPK.

– PPK będzie pozytywnym impulsem. Szacujemy, że po 2021 r. wpłaty to ok. 15 mld rocznie, z czego 4 mld trafią na polską giełdę. Będą to świeże pieniądze. Kiedyś taką rolę pełniły OFE, ale to się zmieniło, głównie w związku z suwakiem. Ze względu na kapitalizację i płynność największy wpływ PPK mogą mieć na sWIG – mówił Leszek Jedlecki.

Warto zauważyć, że Pracownicze Plany Kapitałowe to nie tylko stały napływ kapitału na giełdę, ale też w przypadku wielu uczestników pierwsze doświadczenie z inwestowaniem. Zdaniem osób biorących udział w dyskusji w przyszłości może ono dać impuls do zwrócenia się także ku innym sposobom lokowania oszczędności, m. in. IKE, IKZE i funduszy inwestycyjnych.

– Może być tak, że siłą rzeczy ludzie zaczną obserwować na swoich własnych pieniądzach jak działa inwestowanie. Po 3-4 latach siła inwestowania własnych pieniędzy zacznie uczestnikom PPK dawać do myślenia – stwierdził Maciej Samcik.

Kolejnym aspektem wpływu PPK na krajowy rynek są kwestie kosztowe. Temat ten poruszył w swojej wypowiedzi Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI. Jego zdaniem PPK wzmocnią presję na obniżkę opłat za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych, a proces ten powinien postępować szybciej niż to wynika z rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Zdaniem Kwietnia uruchomienie PPK przyczynią się do ogólnej poprawy oferty rozwiązań inwestycyjnych na rynku, zarówno jeśli chodzi koszty, jak i samą jej szerokość. Wypowiedź swoją zakończył stwierdzeniem, że najważniejszym jest, aby po drodze nie zgubić zaufania inwestorów, które to może stanowić podsumowanie całej dyskusji.

Weronika Kałuska 
Analizy Online

TAGI:

giełdaNN Investment Partners TFIPFRPFR TFIPKO TFIPPK

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę