10 najlepszych funduszy 2017 roku
09.01.2018 | Katarzyna Czupa
Hossa na polskiej GPW, dobre wyniki spółek wzrostowych oraz wzrosty na rynkach azjatyckich – na tym w 2017 r. polscy inwestorzy zarobili najwięcej

Miniony rok był niezwykle udany dla krajowych funduszy inwestycyjnych. Przeszło 90% produktów dedykowanych klientom detalicznym zdołało pomnożyć zgromadzony kapitał. Które rozwiązania wypadły najlepiej?

Uwzględniając jedynie fundusze, których jednostki są wyceniane w złotówkach najwyższą stopę zwrotu wypracował QUERCUS lev (Parasolowy SFIO), który zyskał +53,8%. Źródłem tak dobrego wyniku była siła największych polskich spółek – celem tego funduszu jest bowiem odwzorowywanie zmian indeksu WIG20lev (odzwierciedla on w przybliżeniu dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20). W 2017 r. roku polskie blue chipy zyskały +26,4%. Warto zauważyć, że QUERCUS lev to produkt dla inwestorów świadomych ryzyka – wartość wskaźnika SRRI wynosi 7 (w 7-stopniowej skali). Cechuje się on także wysoką barierą wejścia, by ulokować kapitał w ten fundusz potrzeba aż 200 tys. zł.

Kolejne trzy miejsca należą do produktów z oferty Opera TFI. Ich sukces również wynika z dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie. W przypadku Opera Universa.pl (Opera FIO) oraz Novo Akcji (Novo FIO) to zasługa przede wszystkim największych polskich spółek. Drugi z funduszy skorzystał także ze wzrostów w segmencie spółek paliwowych i banków oraz hossy panującej na giełdzie tureckiej w pierwszych miesiącach roku. Warto jednak zauważyć, że w minionych latach funduszom daleko było do prymusów, a wypracowane wyniki były na ogół znacząco niższe od średniej.


W 2017 roku sporo zarobić dały także fundusze z oferty Skarbiec TFI. Dobrze wypadły produkty skupiające się na spółkach wzrostowych, Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), laureat nagrody Alfa 2013, i Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO). Fundusze te były także liderami zestawienia najwyższych wyników 1. półrocza 2017 r. Sprzyjała im dobra sytuacja wśród amerykańskich spółek technologicznych – stanowią one istotną część aktywów obu rozwiązań. Od początku roku wartość indeksu Nasdaq Composite Technology wzrosła o ok +36,7%.

Na branżach wzrostowych skupia się także Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO). Do portfela trafiają jednak nie światowi giganci, lecz małe i średnie spółki z rynków europejskiego i amerykańskiego, a te w minionym roku radziły sobie niezwykle dobrze. Dla przykładu indeks MDAX grupujący średnie podmioty notowane na niemieckiej giełdzie zyskał +18%.

Na dobrej koniunkturze na rynkach rozwiniętych skorzystał także AXA Selective Equity (AXA FIO), laureat nagrody Alfa 2014. W minionym roku wartość jego jednostek wzrosła o +30,5%. Większość jego kapitału lokowana jest w papiery notowane na giełdach Starego Kontynentu, w tym przede wszystkim w akcje spółek niemieckich oraz polskich.

Dobrze radziły sobie także rozwiązania inwestujące środki na rynkach azjatyckich. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu i MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich, najstarsze fundusze w grupie, zarobiły odpowiednio +32,4%, a +30,2% (w PLN). W ich portfelach dominują akcje chińskich spółek – w pierwszym z funduszy stanowią ok. połowę aktywów, a w drugim trzecią część. W 2017 r. wartość indeksu CSI300 (grupuje on 300 najlepszych spółek notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen) wzrosła o +21,8%. Produktowi z oferty Pioneer Pekao TFI sprzyjała także hossa panującej na japońskiej giełdzie – wartość indeksu Nikkei225 wzrosła o +19%. Natomiast MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich zyskiwał dzięki dobrej koniunkturze na rynku Indyjskim. W 2017 r. SENSEX wzrósł o +27,9%.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji azjatyckich bez Japoniifundusze akcji polskichGPWWIG20

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę