IKE 2016 - Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online
07.12.2016 | analizy.pl
Po raz trzeci wybraliśmy najlepsze Indywidualne Konta Emerytalne z funduszami inwestycyjnymi. Na podium mamy dwie zmiany

O atrakcyjności IKE z funduszami inwestycyjnymi decyduje wiele różnych elementów. Podzieliliśmy je na 3 pojemne grupy: efektywność zarządzania (inaczej jakość oferowanych funduszy), koszty oraz samą ofertę produktową.


W tej edycji nieco zmodyfikowaliśmy wagi tych 3 grup w ostatecznej ocenie. W poprzednich rankingach najwięcej ważyła w niej ocena EFEKTYWNOŚCI funduszy, za którą można było otrzymać nawet 50 punktów. W tej edycji rankingu w tej kategorii można było uzyskać maksymalnie 30 punktów. Ponadto uprościliśmy ocenę, rezygnując z analizy stabilności zespołu oraz powtarzalności wyników. Przeanalizowaliśmy natmiast relację zysku do ryzyka - którą mierzy wskaźnik Information Ratio - funduszy działających co najmniej 5 lat. Badaliśmy tylko fundusze z 8 wyodrębnionych, podstawowych* grup w 3 różnych horyzontach: rocznym, dwuletnim oraz pięcioletnim.
 
Trzy najwyżej ocenione w zeszłym roku towarzystwa pod tym względem (KBC TFI, NN Investment Partners TFI, Investors TFI) utrzymały wysoką pozycję, zmieniając nieco kolejność. Tym razem w tej kategorii najlepiej wypadło NN Investment Partners TFI, które niemal w każdej klasie aktywów ma wysokiej jakości reprezentanta (wyłamuje się jedynie fundusz gotówkowy). Warto też wspomnieć, że do pierwszej piątki awansowały PKO TFI oraz Skarbiec TFI. W przypadku PKO ocenialiśmy jakość „zwykłych” funduszy z oferty towarzystwa, które składają się na fundusze cyklu życia oferowane w IKE (są to klasyczne FOF-y).
 
W tegorocznym rankingu w ostatecznej ocenie zwiększyliśmy liczbę punktów przyznawanych za KOSZTY – z 30 do 35. Większość z nich (wzrost z 15 do 25) przyznawaliśmy za opłaty za zarządzanie. Według różnych badań to właśnie one mają największy wpływ na wynik w długim terminie. Przy efektywnie działających rynkach bilans decyzji dobrych i złych versus benchmark wychodzi bowiem zwykle na zero. Różnice między poszczególnymi programami są spore. Są towarzystwa, które dla posiadaczy IKE wydzielają osobne typy jednostek z niższymi opłatami za zarządzanie. Są to Investors TFI, NN Investment Partners TFI, PKO TFI oraz TFI PZU (w programie sprzedawanym grupowo). To właśnie te towarzystwa otrzymały najwięcej punktów w tej kategorii. Wysoko został oceniony także program w TFI BGŻ BNP Paribas dzięki niskim poziomom części stałej opłaty.
 
W Rankingu ocenialiśmy jeszcze 3 inne rodzaje opłat. Pierwszym z nich jest opłata za otwarcie rejestru/utworzenie programu. Pobieranie jej stało się, niestety, już praktyką rynkową. TFI tłumaczą, że jest to często jedyny dodatkowy koszt ponoszony przez klienta, który przy długoterminowym oszczędzaniu, „amortyzuje się” w czasie. Towarzystwa, które tej opłaty nie pobierają, albo dają możliwość jej ominięcia dostały po 3 dodatkowe punkty (tak jak rok temu). Kolejne 5 punktów można było dostać za niepobieranie opłat manipulacyjnych. W większości TFI w ramach IKE faktycznie nie są pobierane, choć i tu są wyjątki. W dwóch towarzystwach są stosowane dodatkowe ulgi i jedynie Investors TFI stosuje standardowe stawki. Ostatnie 2 punkty (rok temu aż 6) przyznawaliśmy za swobodę w zakresie konwersji środków. Zazwyczaj istnieje możliwość dokonania kilku konwersji w roku za darmo (np. 2-4), ale kolejne są już płatne.
 
Ostatecznie najwięcej punktów w całej kategorii KOSZTY uzyskały te TFI, które pobierają najniższe opłaty za zarządzanie, czyli PKO TFI, mimo pobieranej opłaty za otwarcie w wysokości 200 zł oraz ograniczeniom w konwersjach, a także NN Investment Partners TFI (zero dodatkowych opłat) i TFI BGŻ BNP Paribas.
 
Ostatnim kryterium, które braliśmy pod uwagę była sama OFERTA, czyli konstrukcja produktu, za którą można było otrzymać nawet 35 punktów. To dużo więcej niż rok temu (20 punktów). W tej kategorii najwięcej punktów przyznawaliśmy za liczbę funduszy oferowanych w IKE oraz za szerokość oferty, mierzoną dostępem podstawowych klasy aktywów niezbędnych do samodzielnej budowy portfela. Sprawdzaliśmy czy w ramach IKE można zainwestować w fundusz akcji polskich, fundusz akcji globalnych, dłużny polskich papierów, dłużny zagraniczny oraz tzw. bezpieczną przystań, czyli fundusz gotówkowy. To nasza subiektywna ocena jakie fundusze są niezbędne do odpowiedniej dywersyfikacji inwestycji i dopasowania jej struktury do warunków rynkowych i profilu ryzyka. Najszerszą ofertę mają Pioneer Pekao TFI, NN Investment Partners TFI oraz Union Investment TFI, które wzbogaciło swoją ofertę całkiem niedawno.
 
Ocenialiśmy także poziom wygody klienta w dostępie przez Internet. Obecnie wszystkie towarzystwa dają możliwość podglądu inwestycji w sieci, jednak wciąż nie we wszystkich możliwe jest założenie konta bez ruszania się z domu (w tej kategorii można było otrzymać 7,5 pkt). Za wyjście naprzeciw potrzebom klienta uznaliśmy także dodatkowe udogodnienia, jakim jest oferowanie IKZE (wygodnie jest korzystać z obu kont w jednym TFI), za co także przyznawaliśmy 7,5 pkt. Premiowaliśmy także wszelkie formy zdjęcia z klienta „ciężaru” podejmowania decyzji alokacyjnych.

Dwa towarzystwa mają w ofercie tzw. fundusze cyklu życia, w których zarządzający dokonują alokacji środków pomiędzy różne klasy aktywów dopasowując strukturę portfela do założonego horyzontu inwestycyjnego (wieku inwestora). To bardzo wygodne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą samodzielnie zarządzać dywersyfikacją, choć w mniejszym stopniu dla inwestorów aktywnych. W podobny sposób działają portfele modelowe, przy czym, w odróżnieniu od funduszy cyklu życia, realokacja środków jest dokonywana rzadziej i mniej elastycznie.
 
Więcej o funduszach cyklu życia przeczytaj w tekście: Jeden fundusz na całe życie.
 
Ostatecznie w kategorii OFERTA najwięcej punktów otrzymały programy IKE Plus z NN TFI, IKE z Union Investment TFI oraz z oferty Skarbiec TFI.  
 
W sumie każde konto mogło uzyskać maksymalnie 100 punktów. Podobnie jak rok temu, najlepszym IKE w naszym Rankingu zostało konto emerytalne IKE PLUS dostępne w internetowej ofercie NN Investment Partners TFI. Jako jedyne znalazło się w ścisłej czołówce we wszystkich 3 kategoriach. W programie są dobre jakościowo fundusze (ze słabszym gotówkowym), niskie opłaty – dzięki wprowadzeniu specjalnych tańszych jednostek K. Ponadto nie ma w nim żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, ani za otwarcie, czy konwersję. W ramach IKE PLUS możemy wybierać spośród ponad 20 funduszy o różnych strategiach, w tym 6 cyklu życia. Program wyróżnia się także niskim progiem wejścia (wystarczy 50 zł), pełnym dostępem przez Internet.
 
W tegorocznej edycji Rankingu na drugim miejscu znalazł się Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). Są w nim dostępne fundusze cyklu życia, będące wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie są gotowi do samodzielnego zarządzania dywersyfikacją, choć w mniejszym stopniu dla inwestorów aktywnych. Do portfeli tych funduszy zarządzający dobierają konkretne rozwiązania z oferty PKO TFI, które wyróżniają się na rynku wysoką efektywnością. Zostały utworzone specjalne, dużo tańsze jednostki. Pewną rysą na obrazie jest wprowadzenie opłaty za otwarcie konta w wysokości 200 zł.
 
Na trzecie miejsce  wskoczył Program Emerytalny ze Skarbiec TFI. Na tle dwóch poprzednich charakteryzuje się nieco niższą efektywnością zarządzania i mniej atrakcyjnymi parametrami kosztów. O miejscu na podium zdecydowała natomiast sama oferta. Skarbiec TFI ma rozbudowany pakiet różnych programów emerytalnych skierowanych do różnych grup klientów poszczególnych partnerów / dystrybutorów. Program Emerytalny jest dostępny bezpośrednio w kanale internetowym TFI i oferuje kilka udogodnień, niekoniecznie dostępnych u innych dystrybutorów: jak połączenie IKE, IKZE i PSO, portfele modelowe, czy zwolnienie z różnych opłat. Poza tym towarzystwo ma w ofercie bogatą paletę różnych funduszy, pozwalającą na budowę zdywersyfikowanego portfela na każde warunki.
 
Zespół Analiz Online
 
* do podstawowych grup zaliczyliśmy fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, akcji polskich uniwersalnych, akcji globalnych, dłużne polskie uniwersalne/papierów skarbowych, stabilnego wzrostu, zrównoważone oraz gotówkowe  

TAGI:

IKEranking

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę