Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko walutowe – bać się, czy pokochać?
20.10.2015 | Anna Zalewska
Lokując kapitał poza Polską trzeba się liczyć z tym, że duży wpływ na ostateczną stopę zwrotu mają różnice kursowe. Czasem działają na korzyść, ale nierzadko obniżają wynik. Można się też przed nimi zabezpieczyć.

W 2014 roku ci którzy zainwestowali w fundusze akcji amerykańskich poprzez jednostkę wycenianą w PLN zarobili o ok. +16 pkt procentowych więcej od tych, którzy postawili na jednostki wyceniane w USD. To dodatkowy bonus wynikający z umocnienia się dolara amerykańskiego względem złotego (o +16,4%). Jednak dwa lata wcześniej, czyli w 2012 roku, sytuacja była dokładnie odwrotna. Dolar osłabił się o -9,3%, przez co zamiast liczyć zyski inwestorzy złotowi wyszli praktycznie na zero. W sumie w ciągu minionych 12 lat, zaledwie 5 razy kurs USD/PLN się umocnił, powiększając ostateczny wynik inwestycji dokonanej w PLN.
 
Ten prosty przykład pokazuje jak duży wpływ na wyniki zagranicznych inwestycji ma zmiana kursu walutowego. Przewidywanie zmian na rynku walutowym jest trudnym i nierzadko stresującym zadaniem. Dlatego wybawieniem dla inwestorów, którzy nie czują się mocni w ich przewidywaniu, są jednostki praktycznie pozbawione ryzyka walutowego.
 
Jednostki z zabezpieczonym ryzykiem walutowym (PLN-Hedged) to już właściwie „must have” w ofercie zagranicznych instytucji operujących w Polsce. Z naszych szacunków wynika, że odpowiadają one za ok. 50% tego rynku. Wartość aktywów ulokowana w tego typu jednostkach wynosi obecnie ok. 3 mld zł.
 
Dzięki wyeliminowaniu przeważającej części ryzyka, posiadacze jednostek PLN hedged są w stanie uzyskiwać stopę zwrotu zbliżoną do wyników uzyskiwanych przez inwestorów zagranicznych. Oczywiście w przypadku umacniania się zagranicznej waluty, jak to miało miejsce w zeszłym roku, ich wyniki są słabsze od wycenianych w PLN. Jednak uzyskana korzyść, czyli niższe ryzyko i zmienność inwestycji jest nie do pogardzenia. W długiej perspektywie inwestorzy powinni przede wszystkim skupić się na stopach zwrotu wynikających ze wzrostu wyceny jednostki, a nie tych wynikających z różnic kursowych.
 
Zabezpieczenie ryzyka walutowego może odbywać się na dwa sposoby. Najczęściej firmy zagraniczne stosują metodę zabezpieczenia do jednostki bazowej funduszu (do aktywów netto jednostki bazowej). Zaletą tego podejścia jest fakt, że stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusz bazowy i jednostkę PLN-hedged są zazwyczaj bardzo do siebie podobne. Druga metoda polega na zabezpieczeniu ryzyka walutowego w stosunku do składników portfela funduszu. Ten sposób zabezpieczania sprawia, że zachowanie jednostki różni się od zachowania jednostki bazowej. Dla niektórych inwestorów może być to pewne utrudnienie przy analizie uzyskiwanych stóp zwrotu, gdyż trudniej jest ustalić źródła jej pochodzenia
 
Wykorzystanie jednostek z zabezpieczonym ryzykiem kursowym  może przynieść jeszcze jedną wymierną korzyść. Wszystko za sprawą sporej różnicy w stopach procentowych pomiędzy rynkami bazowymi (USA, Europa) a Polską. Krajowi inwestorzy otrzymują premię wynikającą z wyższego poziomu stóp procentowych co sprawia, że duża część jednostek PLN-hedged oferuje wyższe stopy zwrotu od jednostek w walucie bazowej.


Obecnie na naszym rynku dostępnych jest już ok. 60 jednostek typu PLN hedged. Najszerszą ofertę ma Schroders, który na dniach udostępni 14 już jednostkę w złotym zabezpieczoną przed ryzykiem walutowym. Obecnie tego typu jednostki oferuje w 8 funduszach akcyjnych, 2 mieszanych i 3 dłużnych. W dodatku w 2 przypadkach - Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) Hedged (PLN) oraz Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN) – mają charakter dywidendowy. Aktywa pierwszego z nich lokowane są w akcje i inne papiery wartościowe w taki sposób by zrealizować założony cel, którym jest roczny dochód na poziomie 8%. Jest on wypłacany klientom co kwartał w formie dywidendy.
 
Dostawcą 13 rozwiązań PLN hedged jest Nordea IF, a kolejnych 12 - Franklin Templeton. Mają je w ofercie także BlackRock, Fidelity WI, Allianz GI, Lyxor AM oraz BNP Paribas IP.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

jednostki PLN-hedged

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę