Dywidendy napędzają zyski funduszy
15.05.2013 | Kamil Koprowicz
Spółki notowane na warszawskiej giełdzie coraz chętniej dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Według danych GPW średnia stopa dywidendy z premii wypłacanych w 2012 r. wyniosła 3,9% i była aż o +1 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej. Dywidendy mają również coraz większy wpływ na wyniki funduszy inwestycyjnych. Według danych Analiz Online średnia stopa dywidendy w funduszach akcyjnych na koniec 2012 r. wyniosła 3,2% i była o +1,1 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej i o +2,0 pkt proc. wyższa niż 2 lata temu.
 
Wartość wskaźnika na warszawskiej giełdzie rośnie nieprzerwanie od 3 lat. Średnia stopa dywidendy dla premii wypłaconych w 2010 r. wyniosła 2,4%. Duży wpływ na wzrost dywidend wypłacanych przez polskie spółki ma większy nacisk ze strony MSP. W kwietniu Paweł Tamborski, wiceminister skarbu, podtrzymał plan pozyskania z dywidend w tym roku 5,9 mld zł do budżetu państwa. Nie wykluczył, że ta kwota może być większa, jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 
W 2012 roku łączne przychody funduszy akcji polskich z tytułu dywidend wyniosły 0,7 mld zł i były o blisko +128 mln zł wyższe niż rok wcześniej.Większe przychody z dywidend zmotywowały TFI do uruchamiania funduszy, które w teorii mają chętniej lokować kapitał w spółkach dzielących się zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku tego typu rozwiązanie uruchamia Forum TFI (Forum Dywidendowy FIZ). Licząc od stycznia na rynku zadebiutowały już fundusze oferowane przez Union Investment TFI (UniAkcje Dywidendowy) oraz Altus TFI (ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych). Na rynku znajdziemy jeszcze kilka innych rozwiązań, które mają inwestować w spółki dzielące się zyskiem w tym m.in.: Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO).
 
Jednak to nie fundusze z „dywidendą” w nazwie notowały największą stopę dywidendy, liczoną jako iloraz przychodów z dywidendy przez średnią wartość aktywów netto w danym roku, w 2012 r. Wg naszych danych wśród funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców najwyższą stopę dywidendy w minionym roku zanotowały Skok Akcji (6,5%), Legg Mason Akcji (6,3%) oraz PZU Akcji Krakowiak (5,3%). Pierwsze z wymienionych rozwiązań miało na koniec roku 68% portfela ulokowane w akcjach spółek z WIG20, które wartościowo wypłacają największe premie dla akcjonariuszy. Przykładowo z zysku za 2011 r. zarząd KGHM, jednej z największych spółki na GPW, przeznaczył na dywidendy 5,6 mld zł, czyli 28,34 zł na akcję. Niewiele niższy udział spółek z WIG20 miał w portfelu Legg Mason Akcji (57% portfela akcyjnego).
 
W portfelach akcyjnych wymienionych wyżej funduszy znajdziemy co najmniej kilkunastu przedstawicieli GPW, którzy wchodzą skład indeksu WIGdiv. To zestawienie obejmuje do 30 spółek, które są uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, oraz charakteryzują się najwyższą stopą dywidendy na koniec sierpnia każdego roku i regularnie tę dywidendę wypłacały w latach poprzednich. Czołówka funduszy z najwyższą stopą dywidendy jest zdominowana przez przedstawicieli grupy akcji polskich uniwersalnych, którzy wypełnili całą pierwszą dziesiątkę w naszym zestawieniu.
 
Wysoką wartość wskaźnika notują również fundusze promowane przez TFI jako „dywidendowe” czyli Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO). Stopa dywidendy wynosi w ich przypadku odpowiednio 4,9% oraz 4,0%. To więcej niż średnia dla funduszy akcji polskich. Co ciekawe, w portfelu funduszu Copernicus Capital TFI mocno niedoważano największe spółki płacące dywidendy. Udział PKO BP, Pekao SA i KHGM był niższy o 3-4 pkt proc. niż w indeksie WIG, na koniec minionego roku.Najniższą stopę dywidendy na koniec 2012 r. wśród rozwiązań akcji polskich (nie licząc funduszy funduszy i rozwiązań typu short) wykazały KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO), Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO). Wszystkie fundusze zostały przez nas sklasyfikowane w grupie rozwiązań akcji polskich małych i średnich spółek. Tego typu funduszom trudniej osiągnąć wyższą stopę dywidendy, ze względu na segment rynku w którym lokują kapitał. Rok do roku wartościowo największe premie dla akcjonariuszy wypłacają spółki, które wchodzą w skład indeksu WIG20.
 
Kamil Koprowicz, młodszy analityk
Analizy Online

TAGI:

dywidendafundusze akcyjneGPWWIG20

Popularne

zobacz także

↑ na górę