Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Sprawozdania - kopalnia wiedzy o funduszach
10.05.2013 | Anna Zalewska
TFI opublikowały już roczne sprawozdania finansowe. Te dokumenty to prawdziwa kopalnia wiedzy o funduszach, w które inwestujemy na co dzień. Znajdziemy w nich informacje o tym, w jakie instrumenty inwestują zarządzający, które spółki przeważają, czy wykorzystują instrumenty pochodne, czy zabezpieczają ryzyko walutowe, jakie koszty ponoszą. Nadszedł więc czas na prześwietlenie portfeli.

W sumie sprawozdania opublikowało 500 funduszy i subfunduszy. W ich portfelach znalazło się łącznie 18 950 pozycji. W większości były to składniki udziałowe, czyli instrumenty związane z rynkiem akcji. Na koniec grudnia 2012 roku w akcyjnych portfelach funduszy znajdowały się akcje aż 1391 spółek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zdecydowanie najpopularniejsze były walory PKO BP, Pekao SA i PZU, które znalazły się w portfelach ponad 130 funduszy. Do tego dochodzą prawa poboru (4), prawa do akcji (7), ADR-y i GDR-y (69) oraz udziały w 81 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządzający chętnie sięgają także po jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2012 roku w portfelach znajdziemy ich ponad 400.

Mniej składników znajdziemy w portfelu dłużnym. Na koniec grudnia zeszłego roku w portfelach funduszy znalazło się 686 różnych obligacji wyemitowanych przez 263 emitentów. Ponadto w portfelach znajdziemy blisko150 depozytów i certyfikatów depozytowych, a także weksle, listy zastawne oraz bony i narosłe odsetki.
 
Zarządzający inwestują również w wiele innych instrumentów finansowych. Na koniec 2012 roku fundusze miały łącznie ponad 360 takich pozycji, jak sell buy back, forwardy na waluty (głównie EUR), SWAPY walutowe, IRS-y, opcje, czy wierzytelności.
 
Nie jest oczywiście możliwe, aby każdy inwestor dokonywał dogłębnej analizy struktury portfela wszystkich dostępnych funduszy. Dlatego specjalnie dla Was przyjrzymy się im z bliska i w najbliższych dniach opiszemy najciekawsze wątki.
 
/az

TAGI:

Analizy Onlineportfele funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę