Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
UI TFI o przecenie funduszy w związku z problemami PBG
05.06.2012 | Generali Investments TFI

W wyniku decyzji grupy PBG o złożeniu wniosku o upadłość układową, w dniu 4 czerwca br. nastąpiło przeszacowanie aktywów emitenta i spadek wyceny jednostek uczestnictwa kilku funduszy Union Investment TFI. Zarząd Towarzystwa ocenia, że na koniec roku stopy zwrotu z funduszy powinny być dodatnie.

Wczorajsza decyzja PBG o złożeniu wniosku o upadłość układową zaskoczyła cały rynek finansowy. W rezultacie Union Investment TFI - po konsultacjach z audytorem i bankiem depozytariuszem - podjęło decyzję o przeszacowaniu wartości posiadanych papierów spółki PBG adekwatnie do bieżącej oceny sytuacji. – W wycenie dokonaliśmy konserwatywnego przeszacowania aktywów, uwzględniając zarówno propozycje spółki odnośnie spłaty należności wierzycielom, jak i możliwe ryzyka – wyjaśnia Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A.

– Portfele zarządzanych przez nas funduszy są silnie zdywersyfikowane i trudniejsza sytuacja jednego z emitentów nie przekreśla możliwości wygenerowania zysków w rekomendowanym dla danego instrumentu czasie inwestycji –
wyjaśnia Zbigniew Jakubowski. – Wczorajsza, jednodniowa zmiana wartości jednostek niektórych funduszy pieniężnych i dłużnych jest znacząca. Niemniej jednak w horyzoncie kilku miesięcy ich stopa zwrotu powinna być dodatnia, dlatego zasadne wydaje się kontynuowanie inwestycji. W przypadku, gdy sąd zdecyduje o postawieniu spółki PBG w stan upadłości układowej, spodziewamy się zdecydowanie szybciej odzyskać zainwestowane środki a tym samym jeszcze szybciej zaoferować inwestorom konkurencyjną stopę zwrotu – podsumowuje Jakubowski.

Po wczorajszej przecenie, dzienne stopy zwrotu funduszy z oferty Union Investment TFI prezentują się następująco:

UniKorona Pieniężny (PLN): -2,34%,
UniLokata (PLN): 0,04%,
UniWIBID (PLN): -2,71%,
UniDolar Pieniężny (USD): 0,00%,
UniEURIBOR (EUR): 0,04%,
UniKorona Obligacje (PLN): 0,05%,
UniObligacje: Nowa Europa (PLN): -0,09%,
UniBezpieczna Alokacja (PLN): -1,94%,
UniObligacje Aktywny (PLN): 0,06%,
UniStabilny Wzrost (PLN): 0,11%,
UniKorona Zrównoważony (PLN): -0,23%.

/kp

TAGI:

komentarze zarządzającychPBGprzeszacowanie obligacjispadek wyceny

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę