Investor Akcji
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 18.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.26% 2.57% 57/60
3m -21.75% -2.20% 60/60
6m -24.00% -6.22% 59/60
12m -15.55% -13.07% 43/58
YTD -16.47% -14.27% 44/58
max 20.93% 10.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
ranking zawieszony W okresie od 2015-01-02 do 2016-06-29 fundusz był klasyfikowany jako fundusz akcji globalnych z powodu znacznego zaangażowania aktywów w lokaty zagraniczne.
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Chudzik (od 07.2011)
 • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 176,0 mln PLN (11.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę