Investor Akcji
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,36 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 24.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.76% 1.19% 3/60
3m 8.31% 1.20% 2/59
6m 4.79% 6.86% 43/58
12m -2.88% -3.99% 26/56
YTD 15.61% 6.14% 1/59
max 38.11% 15.66% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
ranking zawieszony W okresie od 2015-01-02 do 2016-06-29 fundusz był klasyfikowany jako fundusz akcji globalnych z powodu znacznego zaangażowania aktywów w lokaty zagraniczne.
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Maciej Chudzik (od 07.2011)
 • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 140,0 mln PLN (03.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę