Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
5 kroków do zawarcia umowy o PPK
14.02.2019 | analizy.pl
Na pracodawcach ciąży wiele obowiązków związanych z uruchomieniem PPK. Pokazujemy, jak się w tym nie pogubić

W 2019 r. pierwsze grupy pracodawców będą musiały uruchomić pracownicze plany kapitałowe (PPK) dla swoich pracowników. Podpowiadamy, co zrobić, by proces ten przebiegł sprawnie i bez problemów.

Zamów raport „Wybór instytucji zarządzającej PPK” Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty. Dowiedz się więcej.

Wypełnij formularz!

Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty.

!
!
!
!

* Pola obowiązkowe

 

Krok 1 – Sprawdź czy i kiedy musisz uruchomić PPK

 
Proces wdrażania PPK podzielony jest na cztery etapy. W tym roku będą musieli zrobić to najwięksi pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób. Przepisy ustawy o PPK staną się dla nich obowiązujące z dniem 1 lipca br. Termin zawarcia umowy o zarządzanie to 25 października, a czas na zawarcie umowy o PPK upływa 12 listopada br. Kolejno PPK będą wdrażały podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (pierwsza połowa 2020 r.), następnie te, gdzie pracuje przynajmniej 20 osób (druga połowa 2020 r.), a na samym końcu (pierwsza połowa 2021 r.) pozostałe podmioty zatrudniające i sektor finansów publicznych.
 

Niektórzy pracodawcy, mimo że „trafiają w ustawowe widełki”, mogą nie uruchamiać PPK. W przypadku trzech pierwszych grup możliwość zwolnienia daje prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Pierwszy – pracodawca musi prowadzić PPE i naliczać składki przed 1 lipca br. Kolejna kwestia to wymiar składek – muszą one wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo, konieczny jest stopień partycypacji w PPE na poziomie przynajmniej 25% osób zatrudnionych. Z prowadzenia PPK zwolnieni są także mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni.
 

Krok 2 – Przygotuj firmę na PPK

 
PPK rodzi wiele obowiązków dla pracodawców. By sprawnie wdrożyć nowe rozwiązania emerytalne, trzeba ten proces dobrze przygotować. Po pierwsze należy sprawdzić ilu zatrudnionych może uczestniczyć w PPK. Ustawa precyzyjnie określa katalog osób uprawnionych. Chodzi o osoby, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (więcej informacji PPK – odpowiadamy na pytania pracodawców). Znając stan zatrudnienia, jesteśmy w stanie obliczyć ile środków potrzebujemy z tytułu składek pracodawców (wpłata podstawowa to 1,5%, a dodatkowa do 2,5%). Dzięki tym informacjom sprawniej przebiegnie również proces negocjacji z firmą zarządzającą PPK.

By proces odprowadzania składek na PPK dobrze funkcjonował potrzebne jest także przygotowanie kadr i działu księgowości, które będą odpowiedzialne za wszelkie sprawy techniczne. Możliwe, że konieczne będzie wprowadzenie także zmian informatycznych. To bywa czasochłonne, a we wdrażaniu PPK pracodawcę obowiązują ściśle określone terminy. Zatrudniający powinien także poinformować pracowników, że uruchamia PPK, jakie są zasady funkcjonowania programu oraz jakie obowiązki i uprawnienia mają pracownicy (w tym możliwość rezygnacji z uczestnictwa oraz ponowny zapis co cztery lata).
 

Krok 3 – Wybór instytucji zarządzającej PPK

 
Zgodnie z przepisami ustawy pracodawca wybiera instytucję zarządzającą PPK „w porozumieniu z pracownikami”. Pod tym terminem kryje się zakładowa organizacja związkowa lub reprezentacja osób zatrudnionych. PPK mogą zarządzać trzy typy instytucji – towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Jakimi kryteriami wyboru się kierować? Jak głosi ustawa, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK. Chodzi głównie o efektywność tych instytucji w inwestowaniu powierzonego kapitału oraz doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Możliwe, że kryterium będzie także czynnik kosztowy – ustawa nakłada maksymalny limit opłaty. Gdy nie uda się wybrać instytucji finansowej, pracodawca zawiera umowę z PFR TFI, czyli tzw. wyznaczoną instytucję finansową.
 

Krok 4 – Podpisanie umowy o zarządzanie

 
W punkcie pierwszym przedstawiliśmy kluczowe terminy dla pracodawców, którzy wdrażają PPK. Gdy uda się wybrać instytucję, która będzie zarządzała zgromadzonymi środkami (wpłaty pracodawców, pracowników i dopłaty państwowe[1]), trzeba podpisać dwa rodzaje umów. Pierwsza to umowa o zarzadzanie. Największe podmioty zatrudniające mają na to czas do 25 października br. Umowa ta jest zawierana między pracodawcą a wybraną przez niego instytucją finansową i tworzy PPK u danego pracodawcy (lub zmienia instytucję zarządzającą, gdy PPK już funkcjonuje). Określa ona wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące danego planu kapitałowego, w tym m.in. nazwy funduszy zdefiniowanej daty, które są podstawą danego PPK; warunki gromadzenia środków oraz sposób i terminy wypłat; wysokość wpłat dodatkowych pracodawcy; sposób deklarowania wpłat dodatkowych pracowników; maksymalną wysokość opłat funduszy oraz warunki zawierania umów o prowadzenie PPK.
 

Krok 5 – Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

 
Najprościej mówiąc, umowa o prowadzenie PPK to umowa o przystąpienie pracowników do planu kapitałowego pracodawcy[2]. Pracodawca zawiera ją w imieniu pracownika (jeśli nie zdecydował się on zrezygnować z uczestnictwa w PPK) z wybraną instytucją finansową. W praktyce jest to więc umowa między danym uczestnikiem PPK a podmiotem zarządzającym środkami – pracodawca pełni tu rolę pośrednika, by oszczędzić pracownikowi biurokracji. Pierwsze grupy zatrudniających mają czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r. W umowie tej określa się m.in. dane identyfikujące uczestnika PPK; sposób deklarowania i zmiany wysokości wpłat dodatkowych; zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na rachunku. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK pozwala otworzyć rachunek PPK dla danego pracownika. Co ważne, umowa o prowadzenie jest zawierana de facto raz, a lista pracowników objętych PPK ma formę załącznika. Gdy grono uczestników PPK prowadzonego przez danego pracodawcę ulegnie zmianie, załącznik jest aktualizowany.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online


[1] Finansowane z Funduszu Pracy.
[2] Pracownik może być w tym samym czasie stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK (uczestniczy w kilku PPK).

TAGI:

PFR TFIPPK

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę