Dywidendy i aktywa zagraniczne – warto wybrać niższe ryzyko
07.09.2017 | Katarzyna Czupa
Rozważając ulokowanie kapitału w fundusze wypłacające dywidendy warto przyjrzeć się palecie produktów zagranicznych. Wśród nich znajdziemy rozwiązania, w których ryzyko walutowe jest ograniczone a stopy zwrotu atrakcyjne

Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem kapitału w fundusze wypłacające dywidendę mogą skorzystać nie tylko z produktów krajowych, ale i bogatej oferty funduszy zagranicznych. Zdecydowana większość rozwiązań oferuje jednostki wyceniane w walutach obcych, a jeśli w PLN, to zazwyczaj bez zabezpieczenia ryzyka walutowego. Powoli na rynku pojawiają się jednak jednostki dywidendowe, w których to ryzyko jest ograniczone (PLN-hedged) – obecnie jest ich siedem. Wśród nich mamy produkty o różnym profilu ryzyka, począwszy od najniższego – dwa dłużne, dwa mieszane oraz trzy o najwyższym profilu ryzyka, czyli akcyjne.

Zacznijmy od produktów dłużnych. Klienci mają do wyboru dwa rozwiązania realizujące nieco odmienną strategię. Ekspozycję na rynki wschodzące, które ostatnio cieszą się ogromną popularnością, daje Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged). To jeden ze starszych funduszy na rynku, który skupia się na gospodarkach wschodzących. Największy udział w jego portfelu mają obligacje brazylijskie i indyjskie (łącznie ok. 25%). Kapitał lokowany jest także w papiery notowane w Egipcie, Kolumbii, Argentynie czy Indonezji. Wybór tych kierunków inwestycyjnych przynosi atrakcyjne stopy zwrotu – w tym roku fundusz zarobił +9,3%, dzięki czemu produkt znalazł się w gronie najbardziej zyskownych rozwiązań w grupie. Gros tego wyniku klienci skonsumowali w postaci dywidendy, która była wypłacona w tym roku trzykrotnie (najbliższa wypłata będzie w październiku). Wraz z wydłużeniem horyzontu wyniki są jeszcze lepsze – w ciągu minionych 12 miesięcy wypracował czwarty najlepszy wynik spośród wszystkich funduszy dłużnych rynków wschodzących uniwersalnych.

Drugi z funduszy – oferowany przez BNP Paribas Asset Management – zgromadzony kapitał inwestuje w obligacje zamienne, czyli papiery dające prawo do zamiany ich na akcje emitenta. Tegoroczny wynik wynosi +3,8% i jest jednym z wyższych w grupie funduszy dłużnych globalnych pozostałych. W ciągu minionych 12 miesięcy zyskał +5,1%, a 3-letni wynik wynosi +7,2%. Dywidenda wypłacana jest raz w roku, ostatnia miała miejsce w kwietniu.


Strategię o wyższym poziomie ryzyka (z domieszką akcji) znajdziemy w dwóch firmach Fidelity i Schroders. Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN), który lokuje kapitał bezpośrednio w aktywa bazowe, w akcje inwestuje trzecią część aktywów. Natomiast w portfelu Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged), który inwestuje w jednostki innych funduszy oferowanych przez Fidelity, udział akcji jest niższy i wynosi ok. 20%.
 
W zestawieniu tegorocznych stóp zwrotu lepiej wypada produkt Fidelity, którego stopa zwrotu wyniosła +7,8%. Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN) zarobił +3,4%. Sytuacja wygląda podobnie także w horyzoncie rocznym - Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) ze stopą zwrotu sięgającą +11% znalazł się w gronie 15 funduszy aktywnej alokacji o najwyższych wynikach. Schroder wypracował wynik  przeszło dwukrotnie niższy.
 
Na koniec zostały fundusze akcyjne. Do wyboru mamy m.in. ETF – Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 (PLN) – dający ekspozycję na rynek amerykański pod postacią indeksu S&P500. Inwestorzy mogą lokować kapitał także na globalnym rynku akcji. Podjęcie takiej inwestycji od blisko roku umożliwia Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged). Portfel tego funduszu przeważony jest w kierunku rynków rozwiniętych – papiery notowane w USA oraz Europie stanowią ok. 80% aktywów. Uzupełnieniem są akcje azjatyckie, emitowane przez spółki z Japonii i Hong Kongu. Taka mieszkanka zapewniła solidny wynik w tym roku. Od stycznia fundusz zarobił, uwzględniając wypłaconą dywidendę, +7%. Więcej (+8,8%) zyskuje Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) Hedged (PLN). Podobnie jak produkt z oferty Fidelity także i ten fundusz skupia się przede wszystkim na aktywach amerykańskich i europejskich, jednak w tym przypadku domieszka papierów bardziej egzotycznych jest większa – rynki wschodzące stanowią ok. 7% portfela, a akcje azjatyckie ok. 8%. 

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

dywidendaETFFidelityfundusze akcji dywidendowychfundusze dłużne rynków wschodzących uniwersalneobligacje zamiennerynki wschodząceSchroders

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę