Dywidenda w funduszu akcyjnym
07.11.2016 | Anna Zalewska
Inwestowanie w spółki dywidendowe poprzez polskie fundusze jest możliwe od 8 lat. Przybliżamy ofertę krajowych funduszy akcji dywidendowych 

Historia funduszy akcji dywidendowych w Polsce sięga końca 2008 roku, kiedy TFI PZU  uruchomiło PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Rok później NN Investment Partners TFI wyszło z ofertą aż 4 produktów tego typu, dających ekspozycję na spółki dywidendowe z różnych regionów świata. Prawdziwe zainteresowanie klientów przyszło jednak dopiero 3 lata później, co szybko podłapały TFI uruchamiając kolejne produkty. Obecnie na ofertę funduszy akcji dywidendowych składa się 18 funduszy, a aktywa w nich zgromadzone sięgają 2,1 mld zł.
 
Mimo bogatej oferty, tylko 4 fundusze skupione są na polskim rynku. W dodatku, gdy przyjrzymy się im bliżej, to okazuje się, że przynajmniej w 2 strategia dywidendowa została wzbogacona o dodatkowe elementy.
 

Dobrym przykładem jest najdłużej działający w formule funduszu akcji dywidendowych - PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Przez wiele lat zarządzający inwestowali głównie w polskie spółki dzielące się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Choć wciąż są one na celowniku zarządzających, to jednak od ok. 2 lat większe znaczenie ma podwyższona koncentracja portfela z jednoczesną dużą rotacją składników. - Dywidenda jest ważną składową finalnej stopy zwrotu z inwestycji, jednakże potencjalny zysk kapitałowy jest z reguły znacznie większy niż stopa dywidendy. Dlatego też, nasza polityka inwestycyjna koncentruje się na maksymalizacji całkowitej stopy zwrotu, a nie tylko na maksymalizacji stopy dywidend. Jeżeli dana spółka nie wypłaca dywidendy, a daje potencjał do wysokich zysków to zgodnie z naszą filozofią inwestycyjną, trafi do portfela  - zdradza tajniki zarządzania Roch Pietroń, zarządzający (wraz z Piotrem Bieniem) funduszem. Za wynik odpowiadają w dużej mierze zakłady na 25-35 spółkach, z których kilka - co do których zarządzający są przekonani, że będą się rozwijać w długim okresie - stanowi trzon portfela. Ponadto ważną rolę odgrywa aktywne zarządzanie portfelem, w tym polityka zarządzania ryzykiem, oparta na zamykaniu pozycji przynoszących straty. - Wychodzimy z założenia, że trzeba próbować zarabiać również na krótkoterminowych wahaniach, niezależnie od tego, czy spółka jest dobra, czy nie. Dlatego horyzont inwestycyjny mamy bardzo krótki, niekiedy trzymamy spółkę w portfelu zaledwie parę godzin –mówi Piotr Bień, wiceprezes TFI PZU. - Cały czas szukamy nowych okazji inwestycyjnych i szybko zamykamy pozycje w przypadku, gdy sytuacja nie rozwija się zgodnie z naszymi przewidywaniami. – dodaje.
 
Zmiana strategii szybko przyniosła efekty. W 2015 roku fundusz zdeklasował rywali z grupy porównawczej, kończąc rok z jednym z najlepszych wyników +18,9%. Również w tym roku świetnie sobie radzi kończąc pierwsze 10 miesięcy z wynikiem przekraczającym +25%. Rekordowe stopy zwrotu przyciągają inwestorów. W ciągu półtora roku klienci wpłacili do niego 89 mln zł netto, a aktywa zwiększyły się ponad 50-krotnie do ponad 105 mln zł.
 
Drugim przykładem funduszu akcji dywidendowych, w którym nie tylko dywidendy są brane pod uwagę jest utworzony w 2013 roku ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Jego strategia łączy inwestycje w spółki dywidendowe z aktywną alokacją. W zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%, a do zarządzania alokacją służą m.in. kontrakty terminowe. Jego aktywa są inwestowane zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Bez względu na warunki rynkowe celem zarządzających jest wypracowanie 12-proc. stopy zwrotu rocznie.
 
Głównie w polskie spółki, z domieszką zagranicy, inwestuje także zarządzający Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO). Choć z tabeli wynika, że jest to najstarszy fundusz akcji dywidendowych, to w rzeczywistości swoją „dywidendowość” podkreślił dopiero w zeszłym roku. Obecnie funduszem zarządza Grzegorz Czekaj, który wcześniej był związany z Aviva Investors TFI. Fundusz przez lata skupiony był na „dużych” spółkach, jednak towarzystwo zadecydowało o modyfikacji strategii, polegającej m.in. na otwarciu się na spółki o średniej i mniejszej kapitalizacji.  
 
Czwartym funduszem akcji dywidendowych skupionym na polskim rynku jest Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO). Fundusz ten nie jest jednak dostępny dla przeciętnego inwestora, gdyż został utworzony na potrzeby grupy Aviva.
 
Na rynkach rozwiniętych fundusze akcji dywidendowych nierzadko mają dodatkowy atrybut w postaci wypłaty uzyskanych dochodów z dywidend w formie … dywidendy, bez konieczności dokonywania odkupień. Pierwszy tego typu fundusz zaoferowało krajowe TFI w połowie 2015 roku - KBC BETA Dywidendowy. Niestety nie cieszył się wystarczającym zainteresowaniem i niedawno TFI zmieniło jego strategię. Drugi fundusz mający rentierski charakter powstał na początku tego roku - BPH Dywidendowy. Tzw. dywidenda będzie wypłacana raz w roku, po zatwierdzeniu sprawozdania funduszu. 

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji dywidendowychPiotr BieńproduktyRoch Pietroń

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę