6 rzeczy, które musisz wiedzieć o IKE
18.11.2013 | Anna Zalewska

Podatek od zysków kapitałowych obciąża nas w prawie wszystkich formach indywidualnego inwestowania. Istnieją jednak rozwiązania, które są z niego zwolnione. Jednym z nich jest Indywidualne Konto Emerytalne, stworzone by zachęcić obywateli do odkładania na emeryturę. Zasada gromadzenia środków na IKE jest prosta. Jeśli z wypłatą środków wstrzymamy się do osiągnięcia 60 roku życia - nasz kapitał będzie zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych. Przyjrzyjmy się więc bliżej 6 zasadom oszczędzania na IKE.

 
1) Dla kogo jest IKE?
IKE mogą założyć osoby, które podlegają obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 lat. Prawo to mają również młodsze osoby, które skończyły 16 lat, ale tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Na IKE mogą odkładać nawet emeryci, jednak pod warunkiem, iż nie dokonały w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE.
 
2) Roczny limit wpłat
Jednym z ważniejszych ograniczeń dotyczących IKE jest roczny limit wpłat. Oznacza to, iż na nasze konto emerytalne możemy wpłacić nie więcej niż z góry ustaloną na konkretny rok kwotę. Wynosi ona trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2013 roku ta kwota to 11 139 zł. Jeżeli nie zostanie ona wykorzystana w danym roku kalendarzowym to nie przechodzi ona na kolejny okres i przepada bezpowrotnie.
 
3) Kto oferuje  IKE?
IKE możemy założyć w instytucjach, które je oferują. Mogą to być towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń na życie, banki oraz PTE oferujące dobrowolne fundusze emerytalne. Ograniczeniem nałożonym przez ustawodawcę jest możliwość oszczędzania tylko na jednym IKE. Nie oznacza to jednak, że wyboru dokonujemy raz na zawsze. Jeśli uznamy, że dotychczasowy wybór nie był właściwy, zgromadzone oszczędności możemy przenieść na IKE do innej instytucji, nie tracąc prawa do zwolnienia z opodatkowania. Musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami, jeśli decyzję tę podejmiemy przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy.
 
4) Dostęp do środków, transfery
IKE dają ogromną swobodę inwestowania. Nie wymagają od nas żadnej systematyczności, ważne aby wpłaty były dokonane w co najmniej 5 dowolnych latach. Co więcej, w przypadku nagłej potrzeby można sięgnąć do pieniędzy zgromadzonych na IKE, bez konieczności jego likwidacji. Przepisy dopuszczają bowiem możliwość tzw. częściowych zwrotów, pod warunkiem, że nie dotyczą one środków przetransferowanych z PPE albo z IKE zmarłego. Przy tej operacji płaci się co prawda podatek, ale tylko proporcjonalnie do wypłacanej części kapitału. Można nawet całkowicie zamknąć rachunek i wypłacić środki, a po pewnym czasie ponownie założyć IKE. Istnieje również możliwość przenoszenia środków pomiędzy IKE i PPE.

5) Wypłata środków zgromadzonych na IKE
Moment wypłaty środków zgromadzonych na IKE zależy od oszczędzającego. Odpowiedni wniosek można złożyć po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowo musi być spełniony warunek dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia owego wniosku. Kryteria te są nieco łagodniejsze jedynie w przypadku osób urodzonych do 1948 roku. Wypłata może być dokonywana jednorazowo albo w ratach. Trzeba jednak pamiętać, iż wtedy nie można już ponownie założyć IKE, ani dokonywać dalszych wpłat na posiadane konto.
       
6) Dziedziczenie oszczędności z IKE
Zawierając umowę o prowadzenie IKE, oszczędzający może wskazać osoby, którym zostaną wypłacone środki po jego śmierci. Jeśli tego nie uczyni, przypadają one spadkobiercom. W przypadku IKE prowadzonego przez zakłady ubezpieczeń na życie, środki przypadają najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Uprawniona osoba może je wypłacić albo przenieść na swoje IKE, bądź do PPE. W obu przypadkach środki te nie będą obciążone podatkiem od zysków kapitałowych, ani podatkiem od spadków i darowizn.
 
/az

TAGI:

III filarIKE

zobacz także

↑ na górę