Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Czy budowlanka dalej zagraża funduszom?
08.06.2012 | Monika Lurie

Wnioski o upadłość grupy PBG i Dolnośląskich Surowców Skalnych to wystarczający powód, aby sprawdzić jakie jest zaangażowanie funduszy inwestujących w papiery spółek budowlanych. To właśnie ten sektor boryka się z poważnymi problemami, często związanymi z kontraktami obejmującymi budowę infrastruktury na Euro 2012. Z naszych danych wynika, że na koniec 2011 roku zaangażowanie funduszy inwestycyjnych w segment budowlany sięgnęło blisko 870 mln zł. Ponad 50 funduszy inwestujących posiadało papiery 5 spółek budowlanych. Według naszych szacunków, na koniec kwietnia tego roku, czyli jeszcze przed dokonaniem odpisów z powodu wniosku o upadłość PBG, największe zaangażowanie przypadało właśnie na papiery tej spółki. Fundusze ulokowały w niej ponad 500 mln złotych. W mniejszym stopniu dotyczy to papierów Mostostalu–Polimex – gdzie fundusze ulokowały około 270 mln złotych oraz Trakcji Tiltry (dawna Trakcja Polska) około 75 mln złotych. Zgodnie z ostatnimi danymi największe zaangażowanie w sektorze budowlanym posiadał Fundusz Korporacyjny SFIO, który 10,5% portfela ulokował w papierach Polimex-Mostostal. Idea Ochrony Kapitału posiadała około 7,8% udział papierów Trakcji Tiltry. Na kolejnych miejscach znalazły się fundusze UniWIBID SFIO, a także IDEA Premium SFIO, które posiadały papiery PBG i Polimeksu-Mostostal. Oba dokonały już częściowego odpisu z tytułu PBG.

Spośród 15 funduszy, które posiadały powyżej 4% aktywów ulokowanych w obligacje spółek z branży budowlanej, tylko w Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, znalazły się papiery innych podmiotów. W jego portfelu znalazły się obligacje Budostal5 i Mostostalu Wrocław Quantum Ruda.Trudno nie przyznać, że najgorszy z możliwych scenariuszy, jeżeli chodzi o obligacje z branży budowlanej, już się ziścił. Wkońcu wniosek o upadłość zgłosił podmiot, w którym fundusze inwestycyjne miały największe zaangażowanie. Choć fundusze dokonały już częściowych odpisów z tego tytułu, to nie można wykluczyć, że wartość obligacji PBG zostanie jeszcze mocniej przeszacowana. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych potencjalnych niebezpieczeństw. Pośrednio świadczą o tym chociażby niskie wyceny akcji Polimexu – Mostostal i Trakcji Tiltry, które w porównaniu do poziomu sprzed 3 lat są tańsze mniej więcej o 70-80%.

Monika Lurie, młodszy analityk
Analizy Online

TAGI:

budowlankaDSSPBGPolimex-Mostostalryzyko kredytowe

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę