Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Problemy PBG mogą się odbić na wynikach funduszy
04.06.2012 | Anna Zalewska

Aż 32 fundusze inwestycyjne mogą ponieść straty w związku z ogłoszeniem upadłości przez spółkę PBG. Tyle bowiem funduszy zainwestowało łącznie ponad 500 mln zł w obligacje tej spółki.

Grupa PBG SA złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wierzycielom zaproponowała m.in. redukcję części zadłużenia. W przypadku wierzytelności w kwocie przekraczającej 1 mln zł, redukcja miałaby sięgnąć 31%.

Według danych z końca grudnia 2011 roku, obligacje spółki były w posiadaniu 32 funduszy, w tym 10 gotówkowych i pieniężnych. Łącznie fundusze zainwestowały w obligacje ponad 500 mln zł. Według naszych szacunków, ich udział w aktywach poszczególnych funduszy na koniec kwietnia wynosił od 0,2% do 5,2%. Przy założeniu, że aktywa w nich zgromadzone nie zmieniły się znacznie w maju, a także że w przypadku każdego z nich rozliczona zostanie 30% strata na tych obligacjach, możemy oczekiwać jednorazowych obsunięć jednostek od -0,1% do -1,7%. Według naszych szacunków, najwięcej na wartości stracić mogą jednostki funduszy gotówkowych z Union Investment TFI: UniWIBID (UniFundusze SFIO) oraz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), a także Idea Premium SFIO, która zaledwie kilka tygodni temu straciła ponad 3% odpisując obligacje DSS. W przypadku tych 3 funduszy straty mogą przekroczyć -1%.Na redukcji części długu może stracić także 10 funduszy dłużnych. W przypadku Novo Obligacji Przedsiębiorstw strata może sięgnąć -1,7%. Spore zaangażowanie w papiery PBG miały również fundusze dłużne z Pioneer Pekao TFI, gdzie straty, wg naszych szacunków, mogą przekroczyć -0,5%.Głównym powodem decyzji zarządu PBG o złożeniu wniosku, są przeciągające się negocjacje z bankami w sprawie określenia ostatecznych warunków finansowania pomostowego, a co jest z tym związane pogarszającą się sytuacją finansową spółek. Poza tym problemem są długotrwałe procedury rozliczeniowe, w tym na głównych kontraktach drogowych oraz na kontrakcie na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Aby mogło dojść do upadłości w formie układu, PBG musi jeszcze porozumieć się z wierzycielami. Gdyby do tego nie doszło sąd może ogłosić nawet upadłość likwidacyjną.

Kilka tygodni temu problemy innej spółki z branży budowlanej - DSS - dotknęły klientów funduszy: Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, oraz kilku funduszy Idea TFI, w tym przede wszystkim - Idea Premium SFIO. Sąd ogłosił wówczas upadłość likwidacyjną spółki, w przypadku funduszy Idea wartość papierów została przeszacowana do zera.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

TAGI:

PBGryzyko kredytowewyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę