Polityka prywatności

Właścicielem witryny analizy.pl jest firma Analizy Online SA. Poszanowanie prawa do prywatności Internautów korzystających z witryny analizy.pl oraz ochrona ich danych osobowych traktowane są przez Analizy Online SA w sposób priorytetowy. Szczególna dbałość, z jaką dane te są gromadzone i przetwarzane oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych zapobiegających ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników analizy.pl leżą u podstaw polityki działań Analizy Online SA. Firma kładzie szczególny nacisk na to, by każdy Internauta korzystający z jej usług i odwiedzający jej witryny czuł się bezpiecznie i komfortowo.

W związku z tym na witrynie analizy.pl wprowadzony został system rejestracji i logowania, dzięki któremu każdy Użytkownik ma wgląd oraz pełną kontrolę nad opisującymi go danymi osobowymi, jak również ma możliwość zarządzania wysyłaną do niego korespondencją e-mail. Rejestracja na witrynie analizy.pl nie jest obowiązkowa. Decyzja o utworzeniu własnego konta na analizy.pl i subskrypcja newslettera podejmowana jest dobrowolnie i świadomie przez Internautę, który chce zyskać w ten sposób pełny dostęp do funkcjonalności oferowanych zalogowanym Użytkownikom.

W związku z daleko idącym poszanowaniem prawa do prywatności wszystkich Internautów oraz pełną transparentnością w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych przez Analizy Online SA, poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o celach, zakresie i metodologii tego procesu.

Pliki „cookies” i dane statystyczne o charakterze przekrojowym

01. Czym są pliki „cookies”?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach "cookies" zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, ponieważ nie są w nich gromadzone dane osobowe. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies” możliwe jest także monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników na witrynie internetowej. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych, są anonimowe i przetwarzane zawsze w postaci zagregowanej, nieumożliwiającej wiązanie danych o charakterze behawioralnym z konkretną osobą.

02. Witryna analizy.pl wykorzystuje pliki „cookies”.

W przypadku witryny analizy.pl pliki „cookies” przechowywane są na dyskach komputerów lub innych urządzeń wykorzystywanych przez odwiedzających ją Internautów wyłącznie w celu:

  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej stronie dokonywać autoryzacji (wpisywać swojej unikalnej nazwy i hasła);
  • lepszego dopasowania witryny oraz udostępnianych za jej pośrednictwem usług do potrzeb Użytkowników;
  • tworzenia statystyk oglądalności i gromadzenia wiedzy, dzięki której Analizy Online SA mogą w sposób przemyślany i trwały rozwijać witrynę analizy.pl oraz efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi i reklamodawcami;
  • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
  • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Rozpoczynając korzystanie z witryny analizy.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez system witryny analizy.pl, jak i systemy innych firm, z którymi Analizy Online SA zawarły stosowną umowę.

03. Akceptacja plików „cookies” przez Użytkownika nie jest obowiązkowa.

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z witryny analizy.pl, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych przez Analizy Online SA.

04. Witryna analizy.pl korzysta z systemu Google Analytics.

Analizy.pl korzystają z systemu Google Analytics - usługi analizy oglądalności witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google, Inc. („Google”). System Google Analytics używa plików “cookies”, a pozyskane za ich pośrednictwem informacje na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie, oceny sposobu korzystania z niej przez Użytkowników oraz świadczenia innych usług związanych z monitorowaniem zachowań Internautów na analizy.pl. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Akceptacja plików „cookies” pochodzących z systemu Google Analytics w przeglądarce internetowej Użytkownika, podobnie jak „cookies” generowanych przez analizy.pl, jest całkowicie dobrowolna. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.

05. Witryna analizy.pl wykorzystuje pliki „cookies” firmy Gemius SA

Na stronie analizy.pl używane są pliki „cookies” firmy Gemius S.A.- partnera Analizy Online SA. Pliki te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Gemius SA może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w plikach „cookies” zaprosić Użytkownika strony analizy.pl do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą Użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Gemius SA może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

Dane o Użytkownikach przetworzone w postaci profili marketingowych są udostępniane podmiotom trzecim, jednak żadne dane umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie osób nie są przechowywane ani analizowane. W zakresie, w jakim dane udostępniane są podmiotom trzecim, Użytkownik, który nie chce, aby dane o jego odwiedzinach były przekazywane temu podmiotowi może w dowolnym momencie wyłączyć ten mechanizm na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/.”

Dane osobowe i społeczno-demograficzne Użytkowników

01. Utworzenie konta na witrynie analizy.pl oraz subskrypcja newslettera nie są obowiązkowe.

Wiele kluczowych funkcjonalności witryny analizy.pl dostępnych jest tylko dla zalogowanych Użytkowników. Założenie własnego konta na witrynie jest całkowicie bezpłatne, jednak wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. W trakcie tworzenia konta Użytkownik proszony jest o podanie danych: adresu e-mail, hasła oraz imienia i nazwiska, roku urodzenia, oznaczenia płci oraz powodu zainteresowania serwisem analizy.pl. Podczas tworzenia konta Użytkownik może podać informacje na temat wielkości miejscowości w której mieszka, wykształcenia oraz wykonywanego zawodu, jednak nie są one niezbędne do utworzenia konta.

Zapis na subskrypcję newslettera jest bezpłatny i wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. Aby subskrybować newsletter Użytkownik musi podać wyłącznie adres e-mail, który nie musi mieć charakteru danej osobowej.

02. Witryna analizy.pl zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie za zgodą Użytkowników.

Zakładając konto na witrynie analizy.pl Użytkownik ma pełną świadomość tego, iż w trakcie procesu rejestracji zostanie on poproszony o przekazanie danych, których zakres i charakter został zdefiniowany powyżej. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie oraz redystrybucję przez Analizy Online SA w celach związanych z działalnością firmy. Jednocześnie Analizy Online SA zapewniają, iż dołożą wszelkich starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający im wysoki poziom bezpieczeństwa, oraz że zabezpieczy prowadzoną przez siebie bazę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przekazane firmie Analizy Online SA dane osobowe będą wykorzystywane w celu zakładania, zarządzania oraz zapewnienia poprawnego działania kont Użytkowników, jak również oferowania innych usług i zawierania umów sprzedaży w imieniu partnerów firmy. Dane takie mogą zostać przekazane lub udostępnione przez Analizy Online SA osobom trzecim w przypadkach, w których będzie to konieczne do zrealizowania któregokolwiek z wymienionych wcześniej zadań lub innych działań wpisanych w działalność Analizy Online SA. Przekazanie lub udostępnienie danych osobowych przez Analizy Online SA może być realizowane wyłącznie na rzecz podmiotów, z którymi firma zawarła stosowną umowę bądź na rzecz organów uprawnionych ustawowo do uzyskania takich informacji.

03. Dane osobowe Użytkowników witryny analizy.pl podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników witryny analizy.pl chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Komunikacja marketingowa i korespondencja e-mail

01. Witryna analizy.pl wysyła Użytkownikom wiadomości e-mail za ich zgodą.

Użytkownik zakładający konto na witrynie analizy.pl podaje swój aktualny adres e-mail, na który będzie otrzymywał 6 razy w tygodniu newsletter dotyczący najważniejszych wydarzeń opublikowanych na serwisie danego dnia, jak również inne treści związane z działalnością Analizy Online SA, jej partnerów lub informacje marketingowe i reklamowe, które w ocenie Analizy Online SA mogą być interesujące dla Użytkowników witryny analizy.pl. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane Użytkownikom analizy.pl wyłącznie za ich zgodą zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.). Zakładając własne konto, zapisując się na subskrypcję newslettera, przekazując swój aktualny adres e-mail, akceptując postanowienia Regulaminu witryny analizy.pl oraz niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik wyraża świadomość tego, iż będzie otrzymywał wiadomości e-mail od Analizy Online SA i wyraża na to zgodę.

02. Użytkownicy mają wpływ na wiadomości e-mail otrzymywane od analizy.pl.

Użytkownik ma możliwość modyfikowania ustawień swojego konta na witrynie w zakresie umożliwiającym wyłączenie lub włączenie subskrypcji newslettera. Dzięki temu Użytkownik zyskuje kontrolę nad otrzymywaniem newslettera oraz informacji handlowych o charakterze komercyjnym (reklamy). Modyfikacja wspomnianych ustawień konta nie jest obowiązkowa, jednak wpływa w sposób istotny na komfort korzystania z witryny analizy.pl.

03. Witryna analizy.pl gromadzi i przetwarza adresy e-mail Użytkowników za ich zgodą.

Firma Analizy Online SA, właściciel i operator witryny analizy.pl, zastrzega sobie prawo do udostępniania i przekazywania adresów e-mail Użytkowników witryny podmiotom, z którymi zawarł stosowną umowę oraz organom uprawnionym ustawowo do ich pozyskania. Internauta zakładający konto na witrynie analizy.pl akceptuje postanowienia jej Regulaminu oraz deklaruje zapoznanie się z wykładnią niniejszej Polityki Prywatności. Wyraża tym samym świadomość i zgodę na to, iż podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany oraz przetwarzany przez Analizy Online SA zgodnie z przedstawionymi wyżej i podanymi do wiadomości wszystkich Użytkowników zasadami.

Zmiany w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Analizy Online SA zastrzegają sobie prawo do uaktualniania w każdej chwili niniejszych regulacji i zasad ochrony danych osobowych. Wspomniane zmiany staja się obowiązujące względem każdego Użytkownika z chwilą ich ogłoszenia na analizy.pl. Wszelkie pytania odnośnie przechowywania i przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na podane niżej adresy:

Analizy.pl
ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
lub
info@analizy.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych na analizy.pl jest forma Analizy Online SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa.

Podsumowanie

Analizy Online SA wyraża głębokie przekonanie, iż uzasadniony, zrozumiały i transparentny sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników witryny analizy.pl, jak również staranne sposoby ich zabezpieczenia zapewnią wszystkim osobom maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Użyteczność i niezawodność produktów jest dla Analizy Online SA najwyższym priorytetem. Firma kieruje się prostą zasadą, zgodnie z którą wszystkie udostępniane przez nią serwisy, mają służyć Użytkownikowi i sprawiać, by był w pełni zadowolony. Zasada ta wyznacza główny kierunek rozwoju jej wszystkich projektów internetowych.

Popularne

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę