Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Polska OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,63 PLN
+1,84 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.53% 3.56% 10/10
3m 14.97% 17.33% 10/10
6m -14.37% -13.32% 8/10
12m -15.84% -15.33% 7/10
36m -17.30% -17.06% 7/10
YTD -13.54% -12.42% 8/10
max 248.60% 241.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Rafał Trzop (od 08.2005)
  Grzegorz Zubrzycki (od 03.2006)
 • data uruchomienia: 11.08.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 6 049,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,73 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,19% od 4,14% do 4,65% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,15 do -0,12 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę