MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 17.05.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.57% -0.41% 9/11
3m -4.21% -3.84% 10/11
6m -3.58% -3.12% 10/11
12m -1.41% -1.24% 8/11
36m 10.65% 7.98% 2/11
YTD -5.26% -5.24% 8/11
max 339.60% 332.62% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
  Jacek Babiński (od 06.2011)
  Piotr Grzeliński (od 12.2013)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 13 359,2 mln PLN (04.2018)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,68 od -0,00 do 0,68 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,03% od 2,80% do 3,34% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od 0,03 do 0,08 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę