MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,33 %
wycena na dzień 14.12.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.61% -0.37% 10/11
3m -1.17% -1.43% 3/11
6m 3.39% 3.25% 5/11
12m 19.00% 17.88% 2/11
36m 25.80% 21.22% 1/11
YTD 17.65% 16.88% 6/11
max 357.30% 349.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
  Jacek Babiński (od 06.2011)
  Piotr Grzeliński (od 12.2013)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 14 076,4 mln PLN (11.2017)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,00 od -0,00 do 1,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,81% od 2,58% do 3,12% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,18 od 0,11 do 0,18 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę