MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,40 PLN
+0,91 %
wycena na dzień 21.03.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.84% -2.57% 10/11
3m -3.74% -3.84% 5/11
6m -3.72% -4.03% 5/11
12m 1.95% 1.57% 4/11
36m 17.29% 13.56% 1/11
YTD -4.09% -4.36% 2/11
max 345.00% 336.66% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
  Jacek Babiński (od 06.2011)
  Piotr Grzeliński (od 12.2013)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 13 887,8 mln PLN (02.2018)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,90 od -0,00 do 0,90 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,94% od 2,75% do 3,27% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,17 od 0,10 do 0,17 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę