MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,46 PLN
-0,98 %
wycena na dzień 19.10.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.11% -0.69% 1/12
3m 2.55% 1.76% 1/12
6m 6.93% 6.53% 2/12
12m 27.40% 25.75% 3/12
36m 27.83% 22.69% 1/12
YTD 19.01% 17.89% 2/12
max 362.60% 353.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
  Jacek Babiński (od 06.2011)
  Piotr Grzeliński (od 12.2013)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 14 468,9 mln PLN (09.2017)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,92 od -0,00 do 0,92 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,80% od 2,57% do 3,09% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,18 od 0,10 do 0,18 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę