Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 (PLN)
Multi Units Luxembourg PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,02 PLN
+1,59 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.86% 5.40% -/-
3m 8.63% 11.14% -/-
6m 1.65% 3.67% -/-
12m 11.44% 12.37% -/-
36m 40.19% 41.48% -/-
YTD 3.62% 5.98% -/-
max 245.38% 225.78% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
 • ISIN: LU0496786574
 • zarządzający: Raphaël Dieterlen
  Sébastien Foy
 • data uruchomienia jednostki: 31.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.03.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 129 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana półrocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 35 268,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P500
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 jest śledzenie zmian w indeksie S&P500, wyrażonym w EUR, zwiększonych przez przychody jakie uzyskałby subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą indeksu. Subfundusz, aby osiągnąć założony cel inwestycyjny, lokuje środki w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych, zawierający papiery kapitałowe, instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu oraz zawiera swapy. Do 10% środków może być lokowane w jednostki lub udziały innych UCITS lub UCI.

Zobacz także

↑ na górę