Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Aviva Investors Poland - Aktywny Plan Inwestycyjny

Plan Systematycznego Inwestowania (PSI) umożliwia długoterminowe oszczędzanie, poprzez dokonywanie regularnych wpłat. Za środki gromadzone w PSI kupowane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie zmniejszeniu ulegają opłaty manipulacyjne związane z zakupem jednostek. W ramach Aviva Aktywnego Planu Inwestycyjnego oszczędzający ma możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

Zobacz także

↑ na górę