UniKorona Akcje
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,35 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 19.01.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.13% 5.11% 37/63
3m 1.30% 1.66% 36/63
6m 5.67% 2.83% 15/63
12m 18.96% 14.68% 17/62
36m 22.30% 21.94% 23/53
YTD 3.42% 3.66% 37/63
max 393.88% 227.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Rusak (od 04.2000)
 • data uruchomienia: 20.01.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 677,3 mln PLN (12.2017)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,14 od -0,00 do 1,94 dobry
odchylenie standardowe 3,29% od 1,41% do 5,43% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,04 do 0,41 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

 • UniKorona Akcje D (UniFundusze FIO)

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę